Migrende Yeni İlaç Umudu

Migrende Yeni İlaç Umudu
Yeni bir migren hapı kullanıma İngiltere'de kullanıma giriyor. Yeni uygulamaya sokulacak ilaç, diğer tedavilere yanıt vermeyenler ya da iğne olamayanlar için tavsiye edilecek.

Son dönemde migrenin önlenmesinde öne çıkan atogepant gibi haplar, İngiltere'deki Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından uygulanmaya başlanıyor.

Kronik ve epizodik migren için kullanılacak olan bu ağızdan alınan ilk ilacın, hastalara kısa sürede verilmesi planlanıyor.

Sağlık uzmanları, ülkede yaklaşık 170 bin kişinin bu yeni tedavi yönteminden faydalanabileceğini ifade ediyor.

Ayda 15 günden az süren ağrılı dönemler "epizodik migren" olarak adlandırılırken, 15 günden fazla süren dönemler "kronik migren" olarak tanımlanıyor.

Bu yeni ilaç, diğer tedavilere yanıt vermeyen veya iğne kullanamayan hastalara önerilecek.

İngiltere'deki klinik gözlemci kuruluş olan NICE (National Institute for Health and Care Excellence), deneme sürecinde bazı yetişkinlerde etkili olduğu gözlemlenen bu ilacın Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde kullanılmasını tavsiye etti.

Atogepant gibi ilaçlar, hem kronik migreni hem de epizodik migreni önlemek için kullanılabilir.

MİGREN NEDİR?

Migren, hasta yaşamında uzun yıllar boyunca var olan, birkaç saatten birkaç haftaya kadar sürebilen ağrı ataklarının olduğu, eşlik eden birçok belirtiyi barındıran ve ataklar arasında baş ağrısı şikayetinin bulunmadığı klinik bir sendromdur.

Genetik özelliklerin gelişiminde etkili olabildiği migren baş ağrıları genel olarak bulantı, ışığa ve sese karşı hassasiyetin eşlik ettiği tek taraflı baş ağrısı olarak tanımlanabilir. Migren hastalarının atakları sırasında sağlıklı toplumun geneline göre yaşam kalitesi düşüktür. Ailesinde migren olan kişilerin çocuklarında migren olma riski toplumdakinden yüksektir.

Genetik ve çevresel faktörlerin birlikte rol aldığı bir hastalık olan migren, saf genetik geçişli bir hastalık değildir. Auralı migren ve aurasız migren olmak üzere iki ana alt tipi bulunur. Migren ataklarının %10'unu oluşturan auralı migren, baş ağrısı gelişiminden yaklaşık bir saat önce, zig zag çizgiler şeklinde görülen halüsinasyonlar, bulanık görme, ışık çakmaları ya da skotom olarak bilinen görüş alanında boşlukların varlığı gibi geçici duyusal belirtiler ile kendini gösterir.

Ayrıca baş dönmesi, hissizlik, karıncalanma, kol ve bacaklarda güçsüzlük, duyu kaybı ve kelimelerin birbirine girmesi gibi diğer belirtiler ile de görülebilir. Auranın varlığı, atak şiddetinin bir göstergesi değildir. Aurasız migren atakları da auralı migren atakları kadar şiddetli olabileceği gibi daha şiddetli de olabilir.

MİGREN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Migren çeşitleri temel olarak aura varlığı ve atağın süresine göre farklı alt türlere ayrılır:

Aurasız Migren

Aurasız migren, 4-72 saatlik tekrarlayan baş ağrısı atakları ile karakterize migren alt türüdür. Bu migren türü tipik olarak tek tarafta lokalizedir ve ağrı düzeyi orta ile ciddi arasında değişkenlik gösterebilir. Aurasız migren baş ağrısı fiziksel aktivite ile tetiklenebilir ve genellikle ışığa ve sese karşı hassasiyet belirtiler arasında yer alır.

Aurali Migren

Auralı migren, görsel, duyusal, sözel, hareket fonksiyonu, beyin sapına dair aura belirtilerinin eşlik ettiği süresi dakikalar olarak ifade edilen migren baş ağrısı türüdür.

Kronik Migren

3 aylık bir süre zarfı boyunca, 1 ayda en az 15 gün boyunca ortaya çıkan migren baş ağrısına aynı zaman dilimi içerisinde aylık en az 8 gün boyunca migrene dair diğer belirtilerin eşlik etmesi kronik migren olarak tanımlanır.

Olası Migren

Migren kriterlerini tam olarak karşılamayan ancak belirtilerin migren baş ağrısına benzediği ve ağrının diğer baş ağrısı türleri ile ilişkilendirilememesi halinde, olası migrenden bahsedilebilir.

Etiketler :