Kandaki Demir Seviyesi ve İnsan Ömrü Arasındaki Bağlantı:

Kandaki Demir Seviyesi ve İnsan  Ömrü  Arasındaki Bağlantı:
Daha uzun ve daha sağlıklı yaşamlarla bağlantılı genomik bölgelerin kandaki demiri metabolize etmede rol oynadığı bulundu.

1 Milyondan Fazla Kişi Üzerinde Yapılan Çalışma:

Demir seviyesi ve insan ömrü arasında güçlü bağlantılar keşfedildi. Kanda çok fazla demir olması, daha erken ölme riskiyle bağlantılı.Anormal kan demir seviyelerinin, yaşa bağlı birçok hastalığın temelini oluşturabileceği öne sürülüyor.

Araştırmanın Bulguları:

Demir metabolizması ile ilgili 10 genomik bölge belirlendi. Kandaki yüksek demir seviyelerinin sağlıklı ömrü azalttığı belirlendi.

Demir metabolizması ile ilgili bulguların, yüksek kırmızı et tüketiminin kalp hastalıkları gibi yaşa bağlı durumları neden ortaya çıkardığını açıklamaya başlayabileceği düşünülüyor.

Genetik ve Yaşam Süresi:

Genetiğin uzun ömür ve sağlıklı yaşam üzerinde %10'luk bir etkiye sahip olduğu düşünülüyor.Bu çalışmanın avantajlarından biri, şeffaf boyutu ve kapsamı.

Araştırmacıların bulduğu 5 genetik belirteç daha önce vurgulanmamıştı.

APOE ve FOXO3 gibi bazı genler geçmişte yaşlanma süreci ve insan sağlığı için önemli olarak seçilmişti.

Sonuçlar:

Demir metabolizması ile yaşlanma arasındaki ilişkiyi araştırma henüz ilk aşamalarında. Gelecekte, kandaki demir seviyelerini düşürmek için tasarlanmış ilaçlar geliştirilebilir.

Fazla demir yükünün, ne kadar yaşayacağımızın yanı sıra, sonraki yıllarda ne kadar sağlıklı olacağımız üzerinde de etkili olabileceği belirlendi.

Nihai hedef, yaşlanmanın nasıl düzenlendiğini keşfetmek ve yaşlanma sırasında sağlığı artırmanın yollarını bulmaktır.

Not:

Bu araştırma, korelasyonel bir çalışmadır ve nedensellik hakkında kesin bir şey söyleyemez.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.