Sağlık çalışanlarının yüzde 70'e yakını en az bir kere şiddete maruz kalıyor

Sağlık çalışanlarının yüzde 70'e yakını en az bir kere şiddete maruz kalıyor
Öz Sağlık-İş Sendikası’nın yaptığı araştırmada, sağlık çalışanlarının yüzde 67’sinin görevi esnasında en az bir kez şiddete maruz kaldığı sonucu çıktı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın finanse ettiği ‘Sosyal Hizmetler ve Sağlık Sektöründe İşyeri Şiddetinin Araştırılması ve Önlenmesi Projesi’ kapsamında, sendika tarafından Türkiye genelinde araştırma yapıldı. 8 bin 1 sağlık çalışanının katıldığı araştırma Ağustos-Ekim 2020 arasında yapıldı. Sonuçlara göre araştırmaya katılanların yüzde 67'si görevi esnasında en az bir kere şiddetin bir türüne maruz kaldı. İlk sırada yer alan sözle şiddeti psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet izledi. 

Yüzde 76.6'sı hasta yakınları tarafından şiddete uğruyor

En fazla şiddete uğrayan sağlık çalışanları acil tıp teknisyenleri, tıbbi sekreterler, hasta bakım elemanları, tıbbi dokümantasyon görevlileri, güvenlik görevlileri, hemşireler ve ambulans şoförleri olurken, fiziksel şiddete maruz kaldığını beyan eden sağlıkçıların yüzde 76.6'sı hasta yakınları tarafından şiddete uğradı. Katılımcıların büyük bölümü şiddete pazartesi günü maruz kaldı, gece saatlerinde de şiddet olayları arttı. 

Sağlık çalışanlarının yüzde 69.7’si şiddet olaylarını olağan karşılamaya başladıklarını ifade etti; yüzde 30.3’ü hiçbir koşulda olağan bulmadıklarını belirtti. Şiddet gören sağlık çalışanlarının yüzde 84’ü sürekli endişe, korku ve tetikte olma durumu yaşadıklarını, bunun da iş verimlerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 87.5’i sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenebileceği görüşünde

Bugüne kadar yapılmış en büyük araştırma 

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, şiddetin tüm sağlık çalışanları ve sağlık iş yeri çalışanlarının ortak sorunu olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Şiddet, sağlık kurumlarında işçi ya da memur kadrosu fark etmeden tüm çalışanların can güvenliğini tehlikeye sokan ve çalışma verimini düşüren önemli bir sorun. Bu sorunun çözümü için detaylı bir araştırmaya ihtiyaç vardı. Yaptığımız araştırma bugüne kadar bu konuda yapılan en büyük araştırmalardan biri oldu. Yetkililerden sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin vahametini ortaya koyan bu araştırmayı dikkate almalarını istiyoruz. Sendika olarak bizim önceliğimiz, üyelerimizin ve tüm sağlık iş yeri çalışanlarının can güvenliğine ve uygun çalışma koşullarına sahip olması.”