RTÜK üyesi İlhan Taşçı Akit TV'deki 'Anırkabir' başlığının Üst Kurul gündemine alınmasını talep etti

RTÜK üyesi İlhan Taşçı Akit TV'deki 'Anırkabir' başlığının Üst Kurul gündemine alınmasını talep etti
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Akit TV'de yer alan 'Anırkabir' ifadesinin ilk toplantıda Üst Kurulun gündeme alınması için başvuruda bulundu.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanlığına yazdığı dilekçede daha önce sehven yapılan KJ hatalarına atıf yaparak Akit TV'nin de 'Anırkabir' KJ'sinden ötürü ceza alması gerektiğini belirterek "Aksi hâlde, Cumhuriyetle hesaplaşması olduğu artık her türlü yayınıyla bilinen yayıncı daha da cesaretlendirilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

Taşçı, ilgili kanun maddelerini dilekçesine ekleyerek konunun ilk toplantıda Üst Kurulun gündemine alınmasını talep etti.

İlhan Taşçı'nın RTÜK Başkanlığına yazdığı dilekçe şöyle:

AKİT TV logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşta 30.08.2020 tarihinde, saat 13:00’de yayınlanan “Gün Ortası” isimli haber bülteninde,  30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü nedeniyle Anıtkabir’de yapılan tören haberinin görüntüleri verilirken “DEVLETİN ZİRVESİ ANIRKABİR’DE” KJ’si –alt yazı-  ekranda yer almıştır.

İşgal altındaki bir ülkenin özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuştuğu, düşmana karşı kesin zaferin kazanıldığı gün olan 30 Ağustos’ta, bu zaferi bize kazandıran, bu topraklarda bağımsız yurttaşlar olarak yaşamı armağan eden,  Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün manevi şahsiyetine karşı yapılan bu ahlaksızca saldırı toplumda büyük infial yaratmıştır.

Söz konusu yayın kuruluşunun her milli bayramda Atatürk’e ve “En Büyük Eserim” dediği Cumhuriyet’e saldırmayı alışkanlık haline getirdiği bilinmektedir. Bu nedenle söz konusu KJ’nin sehven yayınlandığı, bir harf hatası olduğu biçimindeki savunmaların gerçekliği bulunmadığı gibi, kabarık geçmişi de göz önüne alındığında inandırıcı da değildir.

Diğer yandan, başka bir yayın kuruluşunda Covid-19 testi pozitif çıkan doktor sayısının sehven yüksek yazıldığı KJ nedeniyle, yayın kuruluşunun bu hatasını hemen düzeltip gün boyunca da defalarca özür dilemesine karşın Üst Kurul tarafından yaptırım/ceza uygulandığı da bir gerçektir. Bu hakikat ortadayken, AKİT TV’nin “sehven” açıklaması kabul edilerek, söz konusu yayın Üst Kurul tarafından değerlendirilmeden geçiştirilemez, geçiştirilmemelidir.  Aksi halde, Cumhuriyetle hesaplaşması olduğu artık her türlü yayınıyla bilinen yayıncı, daha da cesaretlendirilmiş olacaktır.

6112 Sayılı Yasa uyarınca, yayınlarda toplumun kin ve düşmanlığa tahrik edilmesini veya toplumda nefret duygularının oluşturulmasını önlemek Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun en önemli görevleri arasında yer almaktadır. RTÜK’ün toplumda böylesine infial yaratan, kutuplaştırıcı, Atatürk’ün manevi şahsiyetine yapılan alçakça saldırıya ekranda yer verilmiş olmasını görmezden, duymazdan gelmesi düşünülemez. Tersi durumda, RTÜK Anayasadan aldığı güç ve yasanın kendisine verdiği televizyonları denetleme görevini yerine getirmemiş olur. Bunun da hukuki sonuçları olması kaçınılmazdır.

Yukarıda ayrıntılı olarak yer verdiğim ve irdelediğim söz konusu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun bu yayını;  6112 sayılı Kanunun 8. Maddesi 1. Fıkrası (a) Bendinde yer alan “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz.”  ve  (b) Bendinde yer alan "Irk, dil, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" ilkesine açıkça aykırılık oluşturmaktadır.

Yukarıda belirttiğim Kanun maddeleri uyarınca söz konusu yayın için derhal değerlendirme raporu düzenlenerek, ilk  Üst Kurul toplantı gündemine alınması hususunda gereğini arz ederim.

31.08.2020

Etiketler :