"Tercümanlar ve Rehberler; 'Dünya Denen Büyük Kitabın' Yorumcularıdır" Saadet Özen

Dr. Altar Kaplan’ın yorumuyla…


Saadet Özen ile Salt İstiklal Binasında bulunan Robinson Crusoe 389 Kitabevinde yaptığımız söyleşi de hem kendi kariyer yolculuğunu hem de tercümanlar ve rehberlerin benzer yönleriyle yaşadıkları sorunlar üzerine konuştuk.

Saadet Özen deneyimli bir kitap çevirmeni ve turist rehberi olarak kültürel köprüler kurma ve dil bariyerlerini aşma konusuna epey kafa yormuş bir figür. Bunun yanı sıra üzerinde çalıştığı doktora tezini Osmanlı dönemi turist rehberlerinin etrafında inşa ediyor. Bu söyleşide mesleki yolculuğunu, çeviri ve turist rehberliği alanlarındaki pratik tecrübesini daha genel bir perspektifin; tarihi bir bağlamın içinden değerlendirerek aktarmaya çalıştı.

Bu değerli söyleşi ışığında çevirmenler ve rehberlerin yaşadıkları sorunlar hakkında şunları söyleyebiliriz:
Çevirmenler, düşük ücretler, düzensiz iş akışı ve iş güvencesinin eksikliği gibi ekonomik güvencesizliklerle karşı karşıya kalırken, yapay zeka ve otomatik çeviri araçlarının yükselişi mesleki geleceklerini belirsizleştiriyor. Uzun çalışma saatleri ve sürekli ekrana bakmanın fiziksel sağlık üzerindeki etkileri, mesleki stres ve yorgunluğu artırırken, kültürel nüansların doğru bir şekilde çevrilmesi gerektiğinde karşılaşılan zorluklar ve sürekli eğitim ihtiyacı, çevirmenlerin mesleki gelişimlerini sürdürmelerini zorlaştırıyor. Bu zorluklar, çevirmenlerin verimliliğini ve mesleki tatminini olumsuz etkilemekte.

Ha keza turist rehberleri de, seyahat acentalarıyla olan işbirliklerinde düşük ücretler, geç ödemeler, haksız rekabet, ve esnek olmayan çalışma saatleri gibi sorunlarla karşılaşıyorlar. Ayrıca, acentaların yeterli destek ve eğitim fırsatları sağlamaması, rehberlerin mesleki gelişimlerini olumsuz etkilerken, haksız rekabet ve profesyonellikten yoksun iş pratikleri mesleki standartları ve turist memnuniyetini düşürüyor. Bu durum, hem turistlerin deneyimi hem de turist rehberliği mesleğinin sürdürülebilirliğini ve kalitesini olumsuz etkiliyor.

Söyleşinin tamamını izlemek için link: https://www.youtube.com/watch?v=4NGvcLWhsoY&t=970s

yeni.jpg

Etiketler :