Temel inanç sistemlerine Sünni Bakış

Temel inanç sistemlerine Sünni Bakış
Ali Bozkurt’un inanç sistemlerinde tartışılan konulara ait kaleme aldığı Temel İnanç Sistemlerinde Tartışılan Konulara Sünni Bakış adlı eseri okuyucularla buluştu.Ali Bozkurt, Kayıhan Yayınları tarafından yayınlanan eserini...
Ali Bozkurt’un inanç sistemlerinde tartışılan konulara ait kaleme aldığı Temel İnanç Sistemlerinde Tartışılan Konulara Sünni Bakış adlı eseri okuyucularla buluştu.

Ali Bozkurt, Kayıhan Yayınları tarafından yayınlanan eserini tanıtırken şöyle diyor: “İmân ve amele dair konuların açıklanması son derece önemlidir. Konusu din olan bir yazı, sağlam temellere dayanmalıdır. Dinî konularda yapılan önemli bir yanlış, dünya ve âhiret hayatı açısından önemli zararlara neden olabilir. Bunun örneği, içinden yüksek elektrik akımı geçen bir bakır tel gibidir. Bu bakır telin kablosu çok sağlam olmalıdır. Yüz metrelik telin sadece bir santimi bile açık olsa, ona dikkatsizce dokunan kişi kömüre dönebilir. İnsan ile yaratıcı arasındaki ilişki, işçi ile patron arasındaki ilişki gibi değildir. İşçi, acaba patron hakkımı veriyor mu, beni gereğinden fazla çalıştırıyor mu, diye düşünebilir. Patron da, acaba işçi verdiğim parayı hak ediyor mu, diye sürekli bir denetim mekanizması kurar. Bunlar doğaldır. Ancak kul, Allah’a karşı haklarını araştıran, onun kendisine haksızlık yapıp yapmadığını merak eden bir konumda olamaz. İnsan için gerekli olan, Allah’ın rızasını kazanmak için sürekli bir çaba içinde olmasıdır.”