İzolasyona uyulmadığı tespit edildi: 'Caydırıcılık' tedbirleri alındı

İzolasyona uyulmadığı tespit edildi: 'Caydırıcılık' tedbirleri alındı
Evde izolasyona tabi tutulan bazı vatandaşların yükümlülüklerini ihlal ederek sosyal hayata katıldığının tespit edildiğini duyuran Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 'caydırıcılık' vurgusu yaparak yeni tedbirler aldı.

Evde izolasyona yönelik ihlallerin olduğuna ilişkin, “Gelinen süreçte evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları kolluk kuvvetleri ve filyasyon ve saha ekiplerimizce tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Bu ve benzeri durumların önüne geçilmesi amacıyla kurul tarafından, ilgili birimler arasında koordinasyon tesis edilmesi, test sonuçları pozitif olan ve evde izolasyona alınan kişilerin, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen izolasyon koşullarına uymaları için elektronik imkanlar da olmak üzere her türlü tedbirin alınması suretiyle kendilerini izole etmelerinin kesin olarak sağlanmasına karar verildi.
Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Samsun İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde “mahalle denetim ekipleri” oluşturulacağı duyuruldu.

Yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarının yürütülebilmesi için bu ekiplerde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) görevlendirilmelerinin sağlanacağı belirtildi.

Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği ifade edildi.