Yapılmayan yola tam ödeme: Tamamı 72 km, yapılan 2 bin metre

Devlet Su İşleri (DSİ), sadece 2 bin metre yol yapan müteahhide 71 bin 950 metrelik yolun karşılığı ödeme yaptı. Sayıştay, müteahhide yapılan bu haksız ödemenin kamu zararına yol açtığına vurgu yaptı.

Yayınlanma:
Güncelleme: 09 Eylül 2021 17:29
Yapılmayan yola tam ödeme: Tamamı 72 km, yapılan 2 bin metre

Sayıştay Başkanlığı denetçileri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde (DSİ) yaptıkları denetimlerde “Bu kadarı da olmaz” dedirtecek bir tespitte bulundu.

Denetimlerde, 72 kilometre olarak görülen yolun sadece 2 kilometresinin tamamlandığı belirlendi.

'Kamu zararına yol açılmıştır'

Bilirkişi heyetinin raporda, denetim tespitlerini doğrulayan şu ifadelere yer verdi: “Ödemesi yapılan 71 bin 950 metre işletme bakım yolunun onaylı projesinde gösterilen ve birim fiyat tarifinde tariflenen şekli ile uygulamasının sahada tespiti heyetimiz tarafından sadece sol sahil km: 22+900-24+900 arasındaki kesimde yapılmıştır. Sol sahil km:22+900-24+900 arasındaki kesim hariç olmak üzere yüklenici firmanın taahhüdü altındaki diğer kesimlerde proje, şartname ve birim fiyat tariflerine uygun bakım işletme yolu tespiti yapılmamıştır.”

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Raporuna göre, hakedişlerde ödemesi yapılan yol miktarı 71 bin 950 metre olmasına karşın yapılan yol miktarının sadece 2 bin metre olduğu ve 69 bin 950 metrelik bir imalata rastlanamadığının altı çizildi. Raporda, yolun yapılmamasına karşın hakediş ödemesinin yapılmasının kamu zararına yol açtığı belirtildi.

İmalat hatası savunması

Ortaya çıkarılan zararla ilgili olarak hesap yargılamasında sorumlular savunmalarında, fazla ödemenin imalat ve metraj hatasından kaynaklandığını iddia etti. Bürokratlar, fazla ödemelerin, işe ait kesin hakediş yapılıncaya kadar düzeltilebileceğini ve bu süreçte bu nedenle kamu zararının oluşmadığını da savundu.

Ödeme için öncelikle imalatın yapılması vurgusu

Öte yandan Sayıştay, geçici hakedişlerle bir ödemenin yapılabilmesi için öncelikle bir imalatın yapılması ve o imalatın birim fiyat teklif cetvelinde yazılı olan fiyatı ile imalat miktarı çarpılarak yapılacak ödemenin tespit edilmesi gerektiğini anımsattı. Bu nedenle henüz kamu zararı oluşmadığı iddiasının kabul edilemeyeceği bildirildi.

Tüm sorumlulardan tahsil edilecek

Sorumlu bölge müdürü ise hatalı imalatı, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinden tespit etme imkanı bulunmadığından sorumlu tutulamayacağı savunması yaptı. Ancak, bu savunma da “Bölge Müdürünün, Bölge Müdürlüğü kapsamındaki işlerin sözleşmeye uygun bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olduğu açıkça görülmektedir” denilerek reddedildi.

Yargılama sonunda zararın tüm sorumlulardan tahsiline oybirliğiyle karar verildi.

Geri ödeme yapılacak diğer DSİ işleri

Sayıştay’da yargılama konusu yapılarak kamu zararına yol açıldığı kararı verildiği diğer DSİ işlemleri ise şu şekilde:

• Baraj sulama işinde projeye de uygun olmayan CTP boru imalatları yapıldı ve bunlara mükerrer ödemeler gerçekleştirildi.
• “Çelik Boru ile Karayolunun Zemin Altından Delerek Yatay Geçiş Yapılması”nda 119 metrelik işe 140 metrelik ödeme yapıldı.
• 25 milimetrelik boruya 32 milimetrelik boru karşılığı ödeme yapıldı.
• Boru döşenmesi imalatında kullanılan yataklama ve gömlekleme malzemesinin, sözleşmeye esas proje ve birim fiyat tariflerinde belirtilen malzeme kriterine uygun olmadığı tespit edildi.