Uzmanlar 2019 TYT sorularını değerlendirdi

Uzmanlar 2019 TYT sorularını değerlendirdi
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. YKS’nin ilk oturumu olan TYT’yi eğitim kurumlarının uzmanları yorumladı.

Eğitim uzmanlarının öğrenci görüşlerinden yola çıkarak yapılan değerlendirmede, Türkçe’nin sınavda belirleyici olduğu matematik sorularının işlem ağırlığından çok mantığa dayalı sorulduğu belirtildi. Fen bilimleri alanındaki soruların ise müfredata uygun günlük yaşamın içinde öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular olduğu ifade edildi.

Bilfen Liseleri bölüm başkanları sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgiler ve karşılıklı yaptıkları değerlendirmeler neticesinde hazırlanan TYT’yi yorumladı.

“TARİHTE BEKLENEN SORULAR GELMİŞ”

Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Aslıhan Sezen, Tarih soruları beklendiği gibi TYT mantığına uygun olarak sorulduğunu belirtti. Sezen, “Soruların genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış olduğu görülüyor. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemiştir. Sorular 9. 10. ve 11. sınıf müfredatını kapsayan, genel olarak iyi hazırlanmış orta düzeyde bir sınav olarak değerlendirilmiştir” dedi.

“COĞRAFYADA SORULAR NET VE ANLAŞILIR NİTELİKTE”

Coğrafya sorularının 9. ve 10. sınıf müfredatına uygun olarak sorulduğunu aktaran Sezen, “Doğal sistemler, beşeri sistemler ve doğal afetler konularından sorular sorulmuştur. Sorular kavram düzeyinde çok zor olmayan, net ve anlaşılır niteliktedir. Harita ve ölçek, dünyanın şekli ve hareketleri, coğrafi konum ve koordinat gibi ünitelerden soru çıkmamıştır. Harita üzerinde ülke yeri sorgulaması sorusu konuya hâkim olmayan öğrencileri zorlayabilir niteliktedir” diye konuştu.

“FELSEFEDE SORUNLARIN KONULARA GÖRE DAĞILIMI DENGELİ”

Felsefede okuduğunu anlamaya dayalı, nitelikli paragraflardan oluşmuş soruların çıktığını söyleyen Sezen, “Soruların konulara göre dağılımı dengelidir. Filozof ismi sorulmamış, doğrudan kavram bilgisi olmasa da kavramsal analizi gerektiren sorulara yer verilmiştir. Öğrencinin okuduğunu anlama ve anladığından sonuç çıkarabilme becerisini ölçmeye yönelik sorular hazırlanmıştır. Soru metinleri anlaşılır olmasına rağmen çeldiricileri güçlü sorular sorulmuştur. Sorular müfredata uygundur” ifadelerini kullandı.

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI MÜFREDATA UYGUN”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında da öğrencilerin kavramlara hâkim olması gerektiğini gösteren sorular sorulduğunu dile getiren Sezen, “Soruların müfredata uygun olduğu görülmüştür. Genel olarak sosyal sorularına zaman ayıran öğrencilerin avantajlı olacağı saptanmıştır” dedi.

“KİMYA, BİLGİYİ İYİ YORUMLAMAYA DAYANAN SORULARDAN OLUŞMUŞ”

Kimya Bölüm Başkanı Demet Akçayöz ise, kimya soruları müfredata uyumlu ve beklenen soru tipinde olduğunu belirtti. Akçayöz, “Kimya testi temel kimya bilgisine ve bilgiyi iyi yorumlamaya dayanan sorulardan oluşmuştur.  7 sorunun üçü 10. sınıf, dördü 9. sınıf kazanımlarına göre hazırlanmıştır. Grafik sorularına ve sayısal sorulara ağırlık verilmemiş, günlük hayatta kullanılan polimerlerden bir soru gelmiştir. İyi bir temel kimya bilgisine sahip, planlı ve verimli çalışan öğrencilerin beklediği tarzda bir sınav olduğu görülmüştür” diye konuştu.

“FİZİKTE, GÜNLÜK YAŞAMLA BAĞLANTILI SORULAR SORULMUŞ”

Fizik Bölüm Başkanı Hakan Özdemir de, “Fizik sorularının ağırlıklı olarak temel kazanımları günlük yaşam problemleri ile ilişkilendirerek hazırlandığı anlaşılmaktadır. Fizik sorularının;  kavramları içselleştirebilmiş, günlük yaşamla bağlantı kurabilen ve okuma alışkanlığı olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği şekilde hazırlandığı görülmüştür. 7 fizik sorusunun 4’ü 9. sınıf kazanımlarına (güç, öz kütle, doğrusal hareket, genleşme), 3’ü ise 10. sınıf kazanımlarına (lamba, ışık akısı, renk) yöneliktir. Sınavda müfredatın dışında bir durum ile karşılaşılmadığı görülmüştür. Optik soruları diğer konulara göre daha çok tercih edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“MATEMATİK SORULARI MANTIK YÜRÜTMEYE DAYALI”

Matematik Bölüm Başkanı Mahmut Şişmanoğlu ise, “Matematik sınavındaki sorular, işlem ağırlığından çok mantık yürütmeye dayalı sorulardı. Matematikte ‘yeni nesil’ diye tabir ettiğimiz sorulara ağırlık verildiği gözlenmiştir. Geometri soruları ise gerçek hayatla ilişkilendirilerek görsel zekâya ve temel bilgilere dayalı sorulardı. Bu bağlamda muhakeme becerisi yüksek ve işlem bilgisine hâkim öğrenciler sınavdan başarıyla çıkabilir” dedi.

“TÜRKÇE, SEÇİCİ SORULARDAN OLUŞMUŞ”

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Zerrin Bayır da, “Türkçe, seçici sorulardan oluşmuştur. Türkçe sorularının sınavda sonucu belirleyici ders olduğu anlaşılmıştır. Sınav; hızlı ve doğru okuyabilen, doğru anlayabilen, doğru çıkarımlarda bulunabilen ve analitik bakış açısı güçlü olan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı. Sınavda anlam sorularının yanı sıra 12 dil bilgisi sorusu sorulmuş, soruların çözümü için birden çok bilgiye ihtiyaç duyulmuştur. Öğrencilerin kelime hazinesinin yoğun olarak sorgulandığı sınavda,  anlam bilgisi sorularının içeriklerinin edebiyat alanı dışına da yöneldiği ve öğrencilerin öğretici metinlerle okuma anlama yeterliliklerinin yanı sıra entelektüel seviyelerinin de ölçüldüğü görülmüştür. Sınavdaki 40 sorunun çözülme süresi soruların çeldiricilerin güçlü olması nedeniyle Türkçe yeterliliği yüksek bir öğrenci için bile 40 dakikanın üzerine çıkmıştır. Sonuç olarak gerek dil bilgisi gerek anlam soruları açısından nitelikli ve zorlayıcı bir sınav olmuştur” diye konuştu.

“BİYOLOJİDE, KAVRAM VE BİLGİ DÜZEYİNDE SORULAR GELMİŞ”

Biyoloji Bölüm Başkanı Taner Altunbaran ise, “Biyoloji konularının 3 soruyla 9.sınıf, 3 soruyla da 10.sınıf kazanımları üzerinden sorgulandığı belirlenmiştir. Sınıflandırma ve kalıtım konularının sorgulandığı soruların kavrama düzeyinde, diğer soruların ise bilgi düzeyinde olduğu görülmüştür” ifadelerini kullandı.

DHA
 

Etiketler :