Tweet atan memur atılacak!

Tweet atan memur atılacak!
Tweet atan muhalif memur meslekten ihraç edilecek!Muhalif sesleri baskı altına almak için her yolu deneyen hükümet, yeni bir adım daha attı.Zaman gazetesinden İsa Yazar’ın haberine göresosyal medyada hükümete yönelik eleştiri...

Tweet atan muhalif memur meslekten ihraç edilecek!

Muhalif sesleri baskı altına almak için her yolu deneyen hükümet, yeni bir adım daha attı.Zaman gazetesinden İsa Yazar’ın haberine göresosyal medyada hükümete yönelik eleştiri Tweet’i atan memurlar, sorgusuz sualsiz meslekten ihraç edilecek. Edinilen bilgiye göre hükümetin aldığı bu karar bütün kurumlara iletildi. Kamu kurumlarından, çalışanlarının sosyal medya hesaplarını takip etmeleri ve hükümeti eleştiren tweet atan memurların tespit edilmesi istendi. İkinci aşama olarak ise eleştiri tweet’i atan kamu çalışanları, müfettiş raporlarına dayanılarak meslekten ihraç edilecekler.

Devlet memurlarının meslekten çıkarılmasına ilişkin suçlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda açıkça belirtiliyor. Kanunun 125. maddesinin e bendine ‘Devlet Memurluğundan Çıkarma’ başlığı altındaki suçları işleyen kişilerin, bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere meslekten ihracı öngörülüyor. Bu kapsamdaki suçları işleyen kişilerin memurluk statüsü sona eriyor.

657 sayılı kanunun e bendinin a fırkası şöyle:

“İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak.” Aynı maddenin g bendi ise şöyle: “Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.”

ZORLAMA YORUM

Hükümetin, mevcut yasadaki bu iki maddeye dayanarak muhalif gördüğü memurlara işlem yapacağı belirtiliyor. Sosyal medyada hükümet aleyhine tweet atan kamu görevlilerinin, zorlama yorumla kanundaki bu düzenlemeler kapsamına sokulacağı belirtiliyor. Meslekten ihraç edilmek istenen memurun attığı tweet’ler, “ideolojik ve siyasi amaçlarla kurumların huzurunu bozma, memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak yüz kızartıcı hareketlerde bulunma” kapsamında değerlendirilecek. Kanundaki maddeler, müfettiş raporlarıyla desteklenecek. Memurların “yaptıkları işin ve gördükleri vazifenin niteliği gereğince belli tutum ve davranışlardan kaçınmadığı” ileri sürülerek kamu görevleriyle ilişkileri kesilecek.

DİYANET’TEN ÇOK SAYIDA İHRAÇ

657 sayılı kanun haricinde kurumların kendi kanunlarında da meslekten ihracı öngören ve yoruma açık çok sayıda madde bulunuyor. 17 Aralık sürecinin ardından emniyet başta olmak üzere çeşitli kurumlarda, bu maddelere ve müfettiş raporlarına dayanılarak çok sayıda kişinin memuriyetle ilişiği kesildi. Hükümetin, kamu kurumlarına gönderdiği talimat çerçevesinde on binlerce memurla ilgili işlem yapılması planlanıyor. Böylece hükümete muhalif olan kamu çalışanları, attıkları tweet’ler gerekçe gösterilerek mesleklerinden çıkarılacak. Ekmekleriyle oynanacak. Son dönemde özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yalancı şahit ve ihbarlarla çok sayıda imam ve müezzin meslekten ihraç edildi.