TÜRGEV İçin Araştırma Talebi

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, AKP’li Belediyelerin, ve kamu kurumlarının TÜRGEV ve ÇYDD’ye farklı yaklaşımlarının araştırılmasını istedi.CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, AKP’li Belediyelerin, Bakanlıkların...

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
TÜRGEV İçin Araştırma Talebi

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, AKP’li Belediyelerin, ve kamu kurumlarının TÜRGEV ve ÇYDD’ye farklı yaklaşımlarının araştırılmasını istedi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, AKP’li Belediyelerin, Bakanlıkların ve Kamu kurumlarının TÜRGEV ve ÇYDD’ye farklı yaklaşımlarının ve ayrımcılık iddialarının araştırılması amacıyla  Meclis Araştırma Komisyonu açılmasını istedi.

Bayraktutan şöyle diyor:

Dönemin Başbakanı şuan Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının ve akrabalarının yönetimindeki TÜRGEV ile ÇYDD’ye hükümetin yaklaşımındaki farklar dikkat çekmektedir. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na yapılan bağışlar, Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda vergiden düşülürken, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 4 milyon lirayı bulan vergi cezalarıyla boğuşmaktadır. ÇYDD, projeleri için her yıl il dernekler müdürlüğünün kapısında beklerken, TÜRGEV’in böyle bir izin için başvuru bile yapması gerekmemektedir.

AKP’li belediyelerin, bakanlıkların ve kamu kurumlarının TÜRGEV’e sıcak yaklaşımı ve arazi tahsisleri birer birer ortaya çıkarken, vakfın vergi avantajı dikkat çekmektedir. Bakanlar Kurulu’nun 26 Eylül 2011 tarih 2292 sayılı kararıyla “vergi muafiyeti statüsü” kazanan TÜRGEV’e yapılan bağışlar, vergiden düşülebilmektedir. Buna karşın ÇYDD, pos cihazları ve kredi kartıyla yapılan bağışlara uygulanan vergi cezalarıyla mücadele ediyor. ÇYDD’ye kesilen vergi cezası 4 milyon TL’yi bulmaktadır. Maliye’nin iki derneğe yaklaşımındaki fark, bağış toplama izinlerine de yansıyor. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar arasında ayrımcılık yapılmaktadır. ÇYDD’nin projeleri için düzenli olarak il dernekler müdürlüğünden izin alması gerekmekte, ancak TÜRGEV ve benzer vakıfların Bakanlar Kurulu kararına dayanarak bundan muaf tutulmaktadır. Aynı hak için Bakanlar Kurulu’na başvuruldu ancak reddedildi.

Örneğin ‘Baba beni okula gönder’ projesine bağış toplamak için il dernekler müdürlüğünden talepte bulunmak ve bunun için süreli izin almak zorunda olmasına rağmen her sene projeler için izin yenilemeye talebinde bulunulmakta, aldıkları bağışlar incelenmekte, inceleme süreleri 2 aya kadar yaklaşmakta bu süre zarfında bağış yapılamamaktadır. Oysa Bakanlar Kurulu kararı gereği TÜRGEV’in böyle bir izne ihtiyacı yoktur. ÇYDD’nin aynı statü için Bakanlar kuruluna yaptığı baş vuru kabul görmemiştir. Bir kitaba, ya da satılan bir ürüne ‘Geliri ÇYDD’ye aittir’ logosu koymak için izin alınması gerekirken TÜRGEV ve benzeri kuruluşlar, haklarında bir kerelik verilen Bakanlar Kurulu kararıyla bu işlemi izinsiz yapılmaktadır. Bu resmen ayrımcılıktır.

Yukarıda belirtilen hususlar ışığında, AKP’li Belediyelerin, Bakanlıkların ve Kamu kurumlarının TÜRGEV ve ÇYDD’ye farklı yaklaşımlarının ve ayrımcılık iddialarının araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98nci ve içtüzüğümüzün 104ncü ve 105nci maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu açılmasını saygılarımızla arz ederiz.