TTB'den çağrı: Şüpheli her vakaya test yapılmalı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Yayınlanma:
Güncelleme: 19 Mart 2020 15:31
TTB'den çağrı: Şüpheli her vakaya test yapılmalı

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya kamu ve özel sağlık sektöründe çalışanların koruyucu önlemlerindeki yetersizliğin ve eksikliğin bir önce anca giderilmesi çağrısında bulunduğu bir yazı gönderdiğini duyurdu.

 

"Yeterli olmadığı yönünde yakınmalar var"

İnternet sayfasında yer alan açıklamada, “Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya gönderilen 18 Mart 2020 tarihli yazıda, hem kamu sağlık sektöründe, hem özel sağlık sektöründe sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin yeterli olmadığı yönünde yakınmalar olduğu belirtildi ve koruyucu malzeme eksikliğinin bir an önce giderilmesi istendi” bilgisi paylaşıldı.

"Kuşku duyulan her olguya test yapılmalı"

Sağlık kurumlarındaki çalışma düzenlerinin yeni duruma göre ayarlanması gerektiği savunulan yazıda, sağlık kurumlarındaki eksikliklerin giderilmesinin sağlanması ve Covid-19 şüphesi olan her olguya test yapılabilecek duruma getirilmesi istendi.

Talepler şöyle sıralandı:

*Hastanelerde, kişisel koruyucu malzemelerde yaşanılan sıkıntı bir an önce giderilmeli, nöbet giysilerinin temizliği ve temininde hastane yönetimlerinin sorumluluk almaları sağlanmalıdır.

*Diğer polikliniklerden ayrılacak biçimde CoVID-19 poliklinikleri açılmalı, “olası olgu” tanımı yerli olguları içerecek şekilde genişletilerek hekimler tarafından kuşku duyulan her olguya test yapılabilmelidir.

*Acil servisler hekim ve sağlık çalışanı açısından desteklenmelidir. Özel hastaneler de dahil olmak üzere yoğun bakım yatak sayısının olası ihtiyaç artışını karşılayabilmesi için palyatif bakımın yeterli olabileceği hastaların triyajını da içeren rasyonel stratejiler geliştirilmeli, yoğun bakımların yatış/çıkış ölçütleri dikkatle izlenmeli, kişi başına düşen erişkin yoğun bakım sayılarındaki bölgesel/il bazlı eşitsizlikler giderilmeli ve yoğun bakımların kullanımına özen gösterilmelidir.

*Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanların gereksinim duyduğu kişisel koruyucu donanımlar ivedi olarak karşılanmalıdır.

*İşyeri hekimlerinin kişisel koruyucu donanımları işverenler tarafından sağlanmalı, bu konuda yaşandığını bildiğimiz eksikliklerin giderilmesi için Çalışma Bakanlığı ile görüşülmelidir.