TTB'den açıklama: Özel hastanede hekimler işten çıkarılıyor, işten çıkarmalar yasaklanmalı

TTB'den açıklama: Özel hastanede hekimler işten çıkarılıyor, işten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk Tabipleri Birliği, coronavirüs salgını ile mücadele edilen dönemde birçok özel hastanede hekimlerin işten çıkarıldığını açıkladı ve konuyla ilgili yasal düzenleme talebinde bulundu.

TTB, yeni tip coronavirüs salgını sürecinde özel sektördeki sağlık çalışanlarının zor şartlarda çalıştığını ifade ederek birçok özel hastanede hekimlerin işten çıkarıldığını duyurdu. Özel sektörde atılması gereken adımları sıralayan tabipler, özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin talep etmeleri halinde kamu hastanelerinde istihdam edilmesine yönelik düzenleme yapılmasını istedi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından yapılan 'Özel kuruluşlarda ve muayenehanelerde çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının mağdur olmaları önlenmelidir' başlıklı açıklamada, "Salgın döneminde sağlık hizmetinin bütünlüğünün ve sürekliliğinin sağlanması ve özel sektörde hizmet sunanların da mağdur edilmemesi çok önemlidir. Ne var ki, özel sağlık kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımızın son yıllarda emeklerinin karşılığını almada yaşadığı sorunlar pandemi sürecinde iyice belirginleşmiştir" denildi.

Sağlık çalışanlarından tabip odalarına ve TTB’ye 'yakınmalar' geldiği ifade edilen açıklamada bunlar şu şekilde sıralandı:

-Geçmiş (Ocak/Şubat 2020) aylarına ilişkin hak ediş ödemeleri ötelenmektedir. Hasta sayısının azalması gerekçe gösterilerek salgının ülkemizde tam olarak yaygınlaşmadığı mart ayındaki hak edişler bile kesilebilmektedir.

-Sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü hekimler göreve ve nöbete çağrılabilmektedir.

– İstifa etmek isteyen veya kronik hastalığı bulunan hekimlerin istifaları kabul edilmemektedir.

– Bir özel hastaneden ayrılarak bir başka özel hastane ya da tıp merkezine başlayacak hekimlerin ayrılışları yapılmamaktadır.

– Hekimlerin çalışma gün ve saatlerine ilişkin değişiklikler yazılı olarak değil, sözlü olarak bildirilmektedir.

-Birçok özel hastanede hekimler işten çıkarılmakta ya da periyodik olarak ücretsiz izne gönderilmektedir.

- Özel sağlık kuruluşlarında sabit ücret almayıp yalnızca hak ediş sistemine göre çalışan hekimlerin sayısı ne yazık ki oldukça fazladır. Olağan sağlık hizmetinin ve talebinin çok azaldığı bu dönemde bu meslektaşlarımızın gelirleri çok azalmıştır.

-Öte yandan hiçbir sabit geliri olmayan muayenehane hekimleri bu süreçten en fazla etkilenen kesimlerin arasındadır. Muayenehanelerin neredeyse tamamı salgın nedeniyle öngörülemeyen bir süre boyunca çalışmalarına ara vermiş olup buna karşılık kira, stopaj, personel ücretleri gibi sabit giderleri devam etmektedir.

'Hekimlerin işten çıkarılmaları yasaklanmalı'

TTB’nin hekimlerin bu dönemi daha kolay atlatabilmesi adına çözüm önerileri ise şu şekilde sıralandı:

– İçinde bulunduğumuz pandemi bütün toplumun dayanışma içinde olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda, özel sağlık kuruluşlarının sahiplerinin hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşulları konusunda özenli olması ve etik değerlere uygun davranması beklenmektedir.

-Geçmiş aylardan kalan gecikmiş hak edişlerin ivedilikle ödenmesi sağlanmalıdır.

– Özel hastanelerde hekimlerin işten çıkarılmaları ve ücretsiz izinler yasaklanmalıdır.

-Özel sağlık kuruluşlarında çalışan gebe veya anne hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ücretli izin alabilmesi sağlanmalıdır.

– Özel sağlık kuruluşlarında çalışan 65 yaş üstü hekimlere (ve diğer sağlık çalışanlarına) talepleri durumunda ücretli izin verilmelidir.

-Uzmanlık alanı gözetilmeksizin tüm muayenehane hekimlerinin bu süreç boyunca personelleri için kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmeleri sağlanmalıdır.

– Hekimlerin bu döneme ait vergi ve sigorta primlerinde muafiyet ve/veya öteleme benzeri destekler sağlanmalıdır.

– Mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerden salgın nedeniyle ekonomik olarak zor duruma düşenlerin talepleri halinde kredi kartı borcu, elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları salgın süresince faiz işletilmeden ertelenmelidir.

– Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin talep etmeleri halinde kamu hastanelerinde istihdam edilmesini sağlayan düzenlemeler yapılmalıdır.

-Özel sağlık kuruluşlarındakiler de dahil olmak üzere bütün hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gelirleri ve özlük hakları devlet güvencesi altına alınmalıdır. Bu güvence, özel hastane ile yapılan farklı sözleşme biçimlerinden bağımsız olarak bütün hekimleri kapsamalıdır.
 

Etiketler :