Halk TV Canlı Yayın
TTB ve SES'ten 'kadrolaşma' açıklaması
TTB ve SES, KHK'ler ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle uğradıkları hak ihlallerine yönelik basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, güvenlik soruşturmasının kadrolaşmanın aracı olarak kullanıldığı ifade edildi.

TTB Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında haklarında hiçbir adli işlem yapılmadan KHK ve güvenlik soruşturması gerekçesiyle işlerine son verilen sağlık çalışanları, “Haksızlığa hiçbir zaman sessiz kalmayacağız. Cellatlarımıza boyun eğmeyeceğiz” dedi. Toplantıda, işe alımlarda kullanılan güvenlik soruşturmasının kadrolaşmanın aracı haline getirildiği vurgulandı.

Toplantıya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın yanı sıra Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Gönül Erden, TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Haydar Can Dokuyan, HDP milletvekilleri Semra Güzel, Necdet İpekyüz ile CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal da katıldı.

“KABUL EDEMİYORUZ”

BirGün'de yer alan habere göre; sağlık çalışanları, “Üzerinden üç yıl geçmesine rağmen hala kimler tarafından, hangi kriterlerle oluşturulduğu anlaşılamayan OHAL KHK’larının, ailede sendikalı bir bireyin varlığının, öğrencilik yıllarında dahil olunan bir basın açıklamasının, hatta sosyal etkinliğin bile kaydedildiği hukuksuz istihbarat fişlerinin hayatlarımızı karartmasını kabullenmiyoruz” ifadelerini kullandı.

İdealleri, hedefleri, hayata ve ülkeye dair umutları olan sağlık emekçileri olduklarını söyleyen çalışanlar, OHAL Komisyonlarının insanlarla alay edilen birer oyalama ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) sürecinin önünde engel olmanın ötesinde hiçbir anlam ifade etmediğini belirtti.

KADROLAŞMANIN FORMÜLÜ

Sağlık çalışanlarına yönelik hukuksuz uygulamaların Demokrasi kültürü olan birçok ülkede uygulanamayacağının altını çizen açıklamada, “Ne mahkeme kararı ne de bir başka denetlenebilir mekanizmaya dayanmayan güvenlik soruşturması, ülke güvenliği ile bağı koparılmış kamuya partizanca kadro almanın, çıkarmanın ya da iktidar partisinden yana olmayanların kamu çalışanı olmasını engellemenin sihirli formülü haline getirilmiş durumda” denildi.

DÖRT YÜZE YAKIN KİŞİNİN ATAMASI YAPILMADI

KHK ile işlerine son verilen sağlık çalışanları, “Hukuksal hiçbir gerekçe, kanıt, tutarlılık içermeyen bu keyfi uygulamalar ile mesleğinden “ihraç” edilen ya da “güvenlik soruşturması” bahane edilerek mesleğe başlatılmayan kişiler olarak buradan ilan ediyoruz. Bu hukuksuzluğu kabullenmeyip, bu haksızlığa sessiz kalmayacağız” dedi. Güvenlik soruşturması bahane edilerek ataması yapılmayan sağlıkçı sayısının 400’e yaklaştığı biliniyor.