TTB: Sağlık çalışanında Covid-19 tanısı iş kazası veya meslek hastalığıdır

Türk Tabipler Birliği (TTB), yeni tip coronavirüs (Covid-19) hastalığına yakalanan sağlık personellerinin bu hastalığının 'iş kazası' ya da 'meslek hastalığı' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten bir açıklama yayımladı.

Yayınlanma:
Güncelleme: 30 Mart 2020 13:03
TTB: Sağlık çalışanında Covid-19 tanısı iş kazası veya meslek hastalığıdır

Son günlerde kamuoyunda ve medyada sıkça tartışılan, 'sağlık emekçileri için alınan önlemler yeterli mi' sorusuyla ilgili TTB'den açıklama geldi.

Yüzlerce sağlık personelinin coronavirüse yakalanması, toplumda salgının yayılmasını hızlandırırken; TTB işin 'mesleki' boyutuna değinerek "Sağlık çalışanında Covid-19 tanısı, iş kazası veya meslek hastalığı olarak tanımlanmalı" ifadelerini kullandı.

TTB'nin açıklaması şöyle:

Sağlık çalışanında Covid-19 tanısı iş kazası veya meslek hastalığıdır

 

Ülkemizin her yanında aralıksız olarak sağlık hizmeti sunan hekimler ve diğer sağlık çalışanları önemli zorluklara karşın hizmet sunmaktadır. Bir yandan kapasiteyi aşan hasta yoğunluğu, diğer yandan yeterli kişisel koruyucu donanıma erişilememesi nedeniyle her geçen gün daha çok sağlık çalışanı Covid-19 tanısı almaktadır.

 

İş kazası, işyerinde veya işten kaynaklanan ani bir olayın kişiye zarar vermesi; meslek hastalığı ise işe bağlı maruziyet sebebiyle çalışanda zaman içinde bir hastalığın ortaya çıkması olarak tanımlanabilir.

 

Çalışanların, çalışırken veya işten kaynaklı olarak yaralanması veya hastalanması iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edilir. Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında olması arasında bir fark olmaksızın, sağlık çalışanının diğer mesleki maruziyetlerin yanı sıra, Covid 19 tanısı alması durumunda da iş kazası veya meslek hastalığı bildiriminde bulunulmalıdır.

 

Covid-19 ile bağlantılı olarak gelişen olayların iş kazası olarak bildirimi yapılmalıdır. Örneğin, sağlık çalışanı veya sağlık hizmetlerinde çalışan (güvenlik, hizmetli, şoför, sekreter, vb.)  birinin solunum yollarına, göz mukozasına ya da açık yaralarına hastanın öksürük, hapşırık ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ya da bulaşması halleri iş kazası bildirimi yapılması gereken durumlardır.

 

Ani gelişen bir olaya ilişkin herhangi bir saptama olmasa da, sağlık çalışanı veya sağlık hizmetlerinde çalışanların Covid-19 tanısı almaları durumunda, hastalığın yapılan işle yakın bağı gözetilerek, meslek hastalığı bildirimi yapılmalıdır.

 

İş kazası veya meslek hastalığı bildirimi, teşhisi koyan hekim tarafından MEDULA sistemindeki iş kazası veya meslek hastalığı bildirimiyle ilgili bölümün işaretlenmesi ve ilgili bilgilerin girilmesi suretiyle yapılır. İş kazası bildirimi olgunun aktarılması, meslek hastalığı bildirimi ise tıbbi bir durum tespitidir. İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle çalışanların meslekte kazanma güçlerinde kayıp olması durumunda, buna bağlı olarak tazminat süreçlerinin yürütülmesi mümkün olabilecektir. Ancak bundan bağımsız olarak, sağlık sistemindeki Covid-19 kaynaklı iş kazası ve meslek hastalıkları olgularının saptanabilmesi ve alınması gereken ek önlemlerin belirlenebilmesi için bu bildirimlerin yapılması büyük önem taşımaktadır.

 

Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.