TTB: ASM'lerin yüzde 81'nde sağlık çalışanlarına test yapılmadı

TTB: ASM'lerin yüzde 81'nde sağlık çalışanlarına test yapılmadı
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin , “Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) TTB Araştırma Sonuçları” verilerine göre, ASM’lerin yüzde 81’inde sağlık çalışanlarına PCR testi, yüzde 84’ünde de antikor testi yapılmadı.

Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunan TTB, “Sağlık çalışanlarına koşulsuz ve zamanında COVID-19 testi yapılması, hem sağlık çalışanlarının sağlığı, hem de salgının kırılması bakımından önemlidir”dedi.

TTB Merkez Konseyi, “ASM TTB Araştırma Sonuçları”nı sosyal medya üzerinden yapılan basın toplantısıyla açıklandı. Elektronik ortamda hazırlanan soru formu ile gerçekleştirilen araştırmada, kartopu tekniğiyle yaklaşık 53 ilde 410 ASM’den katılım oldu.

Araştırmaya göre; ASM’lerin yüzde 81’inde sağlık çalışanlarına kontrol amaçlı PCR testi, yüzde 84’ünde de kontrol amaçlı antikor testi uygulanmadı. Sağlık Müdürlükleri tarafından ASM’lere gönderilen kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE), ASM’lerin yüzde 71’i tarafından yetersiz bulundu ve yüzde 82’si ASM kendi parasıyla satın aldı.

TTB birinci basamak sağlık çalışanlarının Koronavirüs'e karşıt yetirince korunmadığına dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı’na “Hem kendi sağlıkları hem de salgına karşı yeterli insan gücünün ayakta kalabilmesi için KKE yeterli kalitede ve sayıda sağlanması gerekmektedir” diye çağrıda bulundu.

TTB, sağlık çalışanlarına rutin Koronavirüs testi yapılması gerektiğinin de altını çizerek, “Sağlık çalışanlarına koşulsuz ve zamanında COVID-19 testi yapılması, hem sağlık çalışanlarının sağlığı, hem de salgının kırılması bakımından önemlidir” ifadelerini kullandı.

Araştırmadan veriler şöyle:

Sağlık Müdürlükleri tarafından ASM’lere gönderilen dezenfektanların da ASM’lerin yüzde 79’u, el antiseptiğinin de yine ASM’lerin yüzde 75’i tarafından yeterli bulmadı, ASM’lerin yüzde 86’sı el antiseptiğini kendi paralarıyla sağladı.

ASM’lerin yalnızca yüzde 26’sında Sağlık Müdürlükleri tarafından Covid-19 pandemisiyle ilgili eğitim düzenlendi, yüzde 62’sinde de sağlık çalışanları bireysel ve online olarak Covid-19 pandemisiyle ilgili eğitim aldı.

ASM’lerin yüzde 11’inde bir ve daha fazla sayıda görevli sağlık çalışanının enfekte olduğunun saptandı.

ASM’lerin yüzde 59’unda kronik hastalığı olanlarla gebe ve emziren sağlık çalışanları ücretli izin alma olanağı olmadı. ASM’lerin yüzde 99’unda, pandemi döneminde sağlık çalışanlarına herhangi bir ek ödeme yapılmadı.

ASM’lerin yüzde 93’ünde hem tahlil için hem de kanser taraması için gelen hasta sayısında azalma, yüzde 70’inde sağlık raporu için başvurularda azalma, yüzde 68’inde Covid-19 dışı hastalık başvurularında azalma ve yüzde 51’inde de hem aile planlaması hizmetleri için hem de kronik hastalıklar için başvurularda azalma gözlemlendi.

Etiketler :