TEOG’da Kaos Büyüyor!

TEOG'da gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi ama yeni bir soru krizi de kapıda!Yerleştirmeye ilişkin esas puanların açıklanması idari mahkeme kararı sonrasına bırakılan TEOG’da kaos büyüyor. Edinilen bilgiye göre;...

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
TEOG’da Kaos Büyüyor!

TEOG'da gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi ama yeni bir soru krizi de kapıda!

Yerleştirmeye ilişkin esas puanların açıklanması idari mahkeme kararı sonrasına bırakılan TEOG’da kaos büyüyor. Edinilen bilgiye göre; İdari Mahkeme soruyla ilgili kararını bugün açıklayacak.

TEOG’da gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi ama yeni bir soru krizi de kapıda . TEOG sonuçlarının açıklanmasını geciktiren İngilizce testi 20’nci sorusunun dışında, ikinci sınavdaki Türkçe testinden 1’inci sorunun da mahkemelik olduğu, bilirkişilerin bu soruyu da incelediği ortaya çıktı. Ayrıca ilk sınavda tartışılan yine Türkçe testindeki ‘virgül’ sorusuyla ilgili bir davanın da Danıştay’da karara bağlanmak üzere olduğu öğrenildi.

TEOG sınavının ardından İngilizce testinde yer alan ve kamuoyunda çok tartışılan “Mary Sanders” sorusuna yönelik itirazlar reddedilmiş ama 20’nci soru mahkemelik olmuştu. Oluşturulan bilirkişi, bu sorunun iptali yönünde karar vermişti. Ancak bilirkişi heyetindeki bir akademisyenin çocuğunun da sınava girdiğinin ortaya çıkmasıyla süreç uzadı. Bilirkişi değişti, yeni bilirkişi soruyu tekrar incelemeye aldı.

Nisan ayında yapılan TEOG’daki Türkçe testinin A kitapçığı 1’inci sorusu da bir velinin itirazı üzerine davalık oldu. Bilirkişi bu soru üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kararın uzaması halinde sonuçların da gecikmesi bekleniyor. İlk TEOG’da çok tartışılan A kitapçığı Türkçe testindeki 17’nci ‘virgül’ sorusuyla ilgili bir davanın da Danıştay aşamasında olduğu öğrenildi. Uzmanlar, yapılan itirazla ilgili hukuki süreçten soruların iptali yönünde kararlar çıkması halinde TEOG karmaşası yaşanacağını savunuyor.

TEOG sınavının ardından İngilizce testinde yer alan ve kamuoyunda çok tartışılan “Mary Sanders” sorusuna yönelik itirazlar reddedilmiş ama 20’nci soru mahkemelik olmuştu. Oluşturulan bilirkişi, bu sorunun iptali yönünde karar vermişti. Ancak bilirkişi heyetindeki bir akademisyenin çocuğunun da sınava girdiğinin ortaya çıkmasıyla süreç uzadı. Bilirkişi değişti, yeni bilirkişi soruyu tekrar incelemeye aldı.

Nisan ayında yapılan TEOG’daki Türkçe testinin A kitapçığı 1’inci sorusu da bir velinin itirazı üzerine davalık oldu.

İŞTE O SORU:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “derin” sözcüğü, karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?

A) Cümle: Karlı dağları, derin ırmakları geçip geldim Anlamı: Dibe yüzeyinden veya ağzından uzak olan

B) Cümle: Derin bir bilgindi karşımda duran Anlamı: Kendi alanında çok gelişmiş, en ileri durumda olan

C) Cümle: Küresel ısınmanın etkilerini ölçmek için derin araştırmalar yapılmalıdır Anlamı: Yüzeyden içeri inen

D) Cümle: Bir iki derin nefesten soluk alış verişi düzeldi Anlamı: Uzun süren (MEB’in ilan ettiği sonuçlara göre doğru cevap C şıkkı)

26 Kasım 2014’te yapılan ilk TEOG’da yöneltilen hatalı Türkçe sorusunun yargı süreci de sonuçlanmadı. Dava dosyalarının ilgili idari mahkemelerinden Danıştay’a geç nakledilmeleri nedeniyle sürüncemede bırakıldığı belirtiliyor.

İŞTE O SORU:

SORU: Ormanlar, maziyi hatırlatan gölgeli yollar, sürü halinde uçuşan kuşlar, beni daima etkilemiştir. Bu cümlede virgülün kullanımı ile ilgili hangisi söylenebilir?

A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konmuştur.

B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konmuştur.

C) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konmuştur.

D) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için konmuştur.

MEB, sorunun cevabını olarak A şıkkını verdi. Ancak üst düzey Türkçe bilgisi olan dikkatli binlerce öğrenci, ‘kuşlar’ kelimesinden sonraki virgül nedeniyle C ve D şıklarına yöneldi. Söz konusu sorunun, 26-27 Kasım 2014’teki TEOG sınavlarında 120 sorudan 119’unu doğru cevaplayan yaklaşık 2 bin öğrenciyi yanıltarak ‘tam puan’ almalarını engellediği belirtilen soru tam puan aldığı açıklanan 4 binin üzerindeki adayı etkileyecek..)

BAŞARI PUANI HESABI DEĞİŞTİ

24 Haziran’da açıklanacağı duyurulan TEOG Yerlestirmeye Esas Puanları (YEP), bir sınav sorusunun mahkemelik olduğu gerekçesiyle açıklanmadı.

YEP ‘in açıklanmasını beklerken, bugün Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliğini fark ettiklerini belirten Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, ‘Yılsonu başarı puanı hesaplama yöntemiyle ilgili 22 Mayıs’ta zaten yeni bir değişiklik olmuştu.

DEĞİŞİKLİĞE GİTMEK İÇİN MAHKEME KARARI BAHANE Mİ OLDU?

Aradan bir ay geçmişken ve tam da YEP’in açıklanmasını beklerken, bugün Resmi Gazete’den duyurulan hesaplama yöntemi değişikliği öğrenci ve velileri tedirgin edecektir’ diyerek bugün duyurulan yılsonu başarı puanı hesaplama yönteminin yönetmelik değişikliği ile yılsonu başarı puanının nasıl hesaplanacağını ve eski hesaplama yöntemi ile arasındaki farkı değerlendirdi;

22 Mayıs’ta yayınlanan yeni MEB Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi ile 2014 Ocak tarih ve 2676 Ek 2 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan yönerge yürürlükten kaldırılmış, TEOG sınavlarına giren öğrencilerin YEP (Yerleştirmeye Esas Puanlarının) hesaplanmasında etkili olan YBP (Yıl Sonu Başarı Puanı) hesaplama yöntemi de degiştirilmişti.

Geçen ay yapılan yönetmelik değişikliğini eskisiyle karşılaştırıp örneklerle açıklamıştık.

Değişiklik öncesi YBP’si 78.2292 olan bir öğrencinin değisiklikten sonra, yeni yöntemle hesaplanan YBP’si 81.4204 olmuştu. Genel olarak öğrencilerin lehine olan bu değişiklik eğitimciler tarafindan da yararlı bulunmuştu.

25 Haziran 2015 Tarihli ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik ile YBP hesaplama yöntemi yeniden değiştirildi. Yönetmelik değişikliginin 9.maddesinde “Yıl sonu başarı puanı derslerin ağırlıklı toplamının haftalık toplam ders saati sayısına bölümüdür” denilerek YBP hesaplamada, 22 Mayıs 2015 tarihli MEB ortaöğretim kurumlarına geçiş yönergesi öncesi duruma dönülmüş oldu.

Buna göre yukarıdaki örnekte söz konusu edilen öğrencinin YBP’si 81.4204 yerine 78.2292 olarak hesaplanacaktır. YBP’nin, YEP hesaplanmasındaki katkısı nedeniyle öğrencilerin yerleştirmeye esas puanlarında değişiklik olabilecektir.

MEB’in bu değişiklik nedeniyle öğrencilerin mağdur olmasını önleyecek tedbirleri alması ve kamuoyuyla paylaşması öğrenci ve velilerin kafalarındaki soru işaretlerini gidermesi gerekmektedir.