TCDD, Kameralarını Sökmeye Hazırlanıyor!

TCDD, Kameralarını Sökmeye Hazırlanıyor!
KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), örgütlüğü olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) açtığı davayı kazandı. Buna göre artık TCDD, çalışanlarını kameralarla izleyemeyecek.

TCDD yönetimi, Haydarpaşa 1. Bölge Müdürlüğü Maltepe Trafik Yönetim Merkezi Müdürlüğü Kumanda Merkezi’ne kamera sistemi kurdu.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İHLAL EDİLİYOR

Çalışanlarının sesinin dahi kaydedildiği sisteme karşı BTS yönetimi işlemin iptali istemiyle dava açtı.

BTS, “Kamera kayıt sistemi ile özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği, kumanda merkezine ses ve görüntü kaydeden kameraların konulmasını gerektirecek bir güvenlik açığının bulunmadığını” belirtti.

KAMERA KARARI İPTAL EDİLDİ

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi mahkeme kararının gerekçesini şu şekilde açıkladı:

“Kameraların Maltepe Trafik Yönetim Merkezi bünyesinde bulunan kumanda merkezinde doğrudan çalışanların çalışma alanlarını ve çalışma masalarını görüntülediği, kamera sisteminin yerleştirildiği konum ve çektiği alan dikkate alındığında, iş yerinin güvenliğini sağlama amacını aşarak, doğrudan çalışan memurun kendisinin, diğer memurlarla ya da iş sahipleriyle ilişkisinin ve kamu hizmetinin görülmesi sırasında yaptığı her türlü haberleşmesinin, çalışma alanı ve masasının gözlemlendiği kamera takip sistemi kurulmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği anlaşılmakta olup; uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir kanuni dayanağın bulunmaması, toplanan görüntülerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması ve bu haliyle yukarıda belirtilen temel haklar ve Anayasal ilkelerle bağdaşmaması nedeniyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi…”