Son seçim anketinde büyük sürpriz

Son seçim anketinde büyük sürpriz
2015 genel seçim sonuçlarına ilişkin tahminler 7 Haziran seçimleri için geri sayımın başlamasıyla artış gösterdi Son olarak  Gezici Araştırma Şirketi'nin anketinde AKP'nin oy oranı yüzde 39.8 olararak bildirildi. MUHALEFET...

2015 genel seçim sonuçlarına ilişkin tahminler 7 Haziran seçimleri için geri sayımın başlamasıyla artış gösterdi Son olarak  Gezici Araştırma Şirketi'nin anketinde AKP'nin oy oranı yüzde 39.8 olararak bildirildi. 

MUHALEFET YÜKSELİŞTE AKP DÜŞÜŞTE

Türkiye haziran ayında yapılacak genel seçimlere kilitlenmeye başladığı son dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olması sonrası partinin başına geçen Ahmet Davutoğlu'nun ilk seçim deneyimini yaşayacağı 7 Haziran için anket şirketleri farklı rakamlar açıklamaya devam ediyor.

Gezici Araştırma Şirketi, son anketlerde  AKP'nin oy oranını yüzde 39.8 olarak bildirdi.

CHP'NIN OY ORANI YÜZDE 29.6

Ankette, AKP'deki düşüşün aksine muhalefet kanadındaki yükseliş dikkat çekiyor. CHP'nin oy oranını yüzde 29.6 olarak gösteren Gezici, MHP'yi de 17.3 olarak gösterdi.

HDP YÜZDE 10 BARAJININ ALTINDA

Ankette 7 Haziran seçimlerine parti olarak gireceğini açıklayan HDP'nin oy oranı ise yüzde 7.3 olarak belirlendi.

İŞTE GEZİCİ ARAŞTIRMA ŞİRKETİ'NİN YAPTIĞI ANKETİN TAM METNİ

ANKET SONUÇLARI VE RAPOR

2014 Yerel seçim sonuçlarını Türkiye genelini en yakın bilen Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici son anketini açıkladı, Türkiye genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 17 - 18 Ocak 2015 tarihlerinde, TÜİK örneklem verileri dikkate alınarak Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 32 il ve 225 ilçede bunlara bağlı 259 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 3.600 katılımcıyla, hanede yüz yüze görüşme metoduyla bu araştırmayı Gezici Araştırma aylık kamuoyu yoklaması amacıyla yapmıştır.

Örneklemin seçilmesinde, tesadüfi örnekleme yönteminden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılıp, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.

Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde  % 1,5’dir.

GÖRÜŞLER

Yüzde

EVET OLUMLU BULUYORUM

23,3

HAYIR OLUMSUZ BULUYORUM

45,3

Kararsızlar

31,4

Toplam

100

Tablo 1. incelendiğinde başbakanın Fransa’daki yürüyüşe katılmasına ilişkin bireylerin %23,3’ü evet olumlu buluyorum, % 45,3’ü ise hayır olumsuz buluyorum ve % 31,4’ü kararsız olduğu gözlenmiştir.

Başbakanın Fransa’daki Yürüyüşe Katılma Durumu ile Hissettikleri Görüşe İlişkin Dağılım

Murat Gezici; Başbakanın Fransa’daki yürüyüşe katılmasını olumsuz bulanların % 29,8’i dindar, % 25,2’si muhafazakar, % 39 Milliyetcilerdir. Bu yürüyüş Ak Parti / AKP tabanında karşılık bulmadı tam aksine tabanında tepki buldu.

Tablo 2. 2015 Seçimleri Bugün Yapılsa, Hangi Partiye Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

AKP

39,8

CHP

29,6

MHP

17,3

HDP

7,3

SP

2,7

DP

0,4

BBP

2,0

DSP

0,3

ANADOLU PARTİSİ

0,4

DİĞER

0,2

Toplam

100

Tablo 2. 2015 Seçimleri bugün yapılsa hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım

% 39,8’i AKP, % 29,6’sı CHP, 17,3’ü MHP ve % 7,3 HDP seçeneği ile yüzdelik dilimde üst sıralarda yer almaktadır.Buna karşılık % 2,7’si SP, %2,0’ı BBP, % 0,4’Anadolu Partisi.

Tablo 3. AK Parti / AKP’ye 2011’de Oy Vermiş Fakat 2015 Milletvekili Seçiminde Oy Vermem Diyenlerin Nedenlerine İlişkin Dağılım

Yüzde (%)

YOLSUZLUKTAN DOLAYI

54

HÜKÜMET-CEMAAT GERİLİMİ

13

17 ARALIK OPERASYONU

6,7

SEVMİYOR-BEĞENMİYOR

6,7

KÜRT POLİTİKASI

5

DİNİ KULLANMASI

5

ZAMLAR

5

LİDER DEĞİŞİKLİĞİ

1,7

FRANSA YÜRÜYÜŞÜ

3

Toplam

100

Tablo 3. AKP’ye 2011’de oy vermiş fakat 2015 milletvekili seçiminde oy vermem diyenlerin nedenlerine ilişkin % 54’ü yolsuzluktan dolayı seçeneği ile dağılımda en yüksek orana sahip olurken bunu %15 oranı ile hükümet-cemaat gerilimi takip etmektedir.Buna karşılık % 1,7’si lider değişikliği, % 3’ü Fransa yürüyüşü olarak sonuçlanmıştır.

Tablo 4. 2015 Genel Seçimlerde CHP’ye Oy Verilip Verilmeyeceğine İlişkin Dağılım, Önemli ayrıntı bu soru CHP Seçmenlerin dışındaki seçmenlere sadece soruldu!

Yüzde (%)

EVET

28,5

HAYIR

52

BELKİ VERİRİM

19,5

Toplam

100

Tablo 4’e göre, 2015 Genel seçimlerde CHP’ye oy verilip verilmeyeceğine ilişkin dağılım da %28,5’i evet , % 52’ i hayır ve % 19,5’i belki veririm şeklinde sonuçlanmıştır. Genel olarak şöyle diyebiliriz CHP seçmenleri dışındaki vatandaşların % 48’i CHP oy verebilirim diyor.

Tablo 5. 2015 Genel Seçimlerinde MHP’ye Oy Verip Verilmeyeceğine İlişkin Dağılım

Önemli ayrıntı bu soru MHP Seçmenlerin dışındaki seçmenlere sadece soruldu!

Yüzde (%)

EVET

27,2

HAYIR

40,2

BELKİ VERİRİM

32,6

Toplam

100

Tablo 5, 2015 MHP’ye oy verip verilmeyeceğine ilişkin dağılım da % 27,2’si evet derken % 40,2’si hayır demiştir ve % 32,6’sı belki veririm şeklinde tercih yapmıştır. Genel olarak şunu diyebiliriz MHP Seçmenin dışındaki seçmenlerin % 59.8’i MHP oy verebilir.

Tablo 6. 2015 Genel Seçimlerinde AKP’ye Oy Verip Verilmeyeceğine İlişkin Dağılım

Önemli ayrıntı bu soru AKP Seçmenlerin dışındaki seçmenlere sadece soruldu!

Yüzde (%)

EVET

12,3

HAYIR

70,8

BELKİ VERİRİM

16,9

Toplam

100

Tablo 6. 2015 Ak Partiye / AKP’ye oy verip verilmeyeceğine ilişkin dağılım da % 12,3’ü evet derken % 70,8’i hayır demiştir ve % 16,9’u belki veririm şeklinde tercih yapmıştır. Genel olarak şunu diyebiliriz Ak Parti Seçmenin dışındaki seçmenlerin % 29,2’i AKP’ye oy verebilir.

Tablo 7. Katılımcıların Herhangi Bir Kamudan, Devletten, Dernek, Vakıf v.s. Yerlerden Yardım Alıp Almadığına İlişkin Dağılım

Yüzde

EVET

24,6

HAYIR

74,2

Cevap Yok

1,2

Toplam

100

Tablo 7, katılımcıların herhangi bir dernek , vakıf v.s. yerlerden yardım alıp almadığına ilişkin dağılım da %24,6’sı evet yardım alıyorum diyor, % 74,2’si hayır derken % 1,2’si cevapsız kalmıştır. 4 seçmenden biri yardım alıyor.

Tablo 8. Herhangi Bir Kamudan, Devletten, Dernek, Vakıf. v.s. Yardım Alanların Aldıkları Yardımdan Dolayı AKP’ye Oy Vermelerinde Etki Yapıp Yapmayacağına İlişkin Görüşler

Yüzde (%)

EVET

36,8

HAYIR

38,5

KISMEN EVET

24,7

Toplam

100

Tablo 8. Herhangi bir kamudan, Devletten, dernek ,vakıfv.s.yardım alanların aldıkları yardımdan dolayı AKP’ye oy vermelerinde etki yapıp yapmayacağına ilişkin % 36,8’i evet derken, % 38,5’i hayır demiştir ve % 24,7’si kısmen evet (çekimser) olarak sonuçlanmıştır.

Yardım alanların %88,5’i AKP’ye oy vermiş, % 2,3’ü CHP, %3,4’ü MHP, %4.6’sı BDP / HDP’ye oy vermiş.

Herhangi bir kamudan, Devletten, vakıf veya dernekten yardım aldığını beyan edenlerin bugün seçim yapılsa % 76,9’u AKP’ye, % 5,5’i CHP’ye, % 3,3’ü MHP’ye ve % 4,4’sı ise BDP’ye oy vereceklerini ifade etmişlerdir.

Etiketler :