Sayıştay başdenetçisi meslekten men edildi

Sayıştay başdenetçisi meslekten men edildi
Sayıştay başdenetçisi Bayram Erken, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekten men edildi.

Sayıştay Başkanlığı’nda başdenetçi olarak görev yapan Bayram Erken’in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisak ve irtibatının olduğu tespit edildi. Erken’in, Sayıştay Başkanlığı tarafından oluşturulan komisyon tarafından meslekten çıkarılmasına oybirliğiyle karar verildi

Sayıştay’da, Başkan Metin Yener, Başkan Yardımcısı Yücel Turhan, Başkan Yardımcısı Hasan Karaman, Daire Başkanı Mehmet Ali Özyer ve Üye Ahmet Tezcan’dan oluşturulan komisyon Bayram Erken’le ilgili dosyayı inceledi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan M.A.'nın ifadesiyle ortaya çıktı 

Hazırlanan kararda şu değerlendirmelere yer verildi:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında Başkanlığımızda Denetçi olarak görev yapmakta iken meslekten ihraç edilen M.A.’nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak suretiyle verdiği ifadesinde Başkanlığımızda Başdenetçi olarak görev yapmakta olan Bayram Erken’in isminin de geçtiği belirtilerek Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının 11.03.2021 tarihli yazısı ile ilgili dosya başkanlığımıza bildilirildi.

Bu çerçevede ilgilinin özlük dosyası, hakkında yürütülen inceleme soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler, hakkındaki beyanlar, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından gelen yazı ve eki belgeler ile tanık ifadeleri, ilgili tarafından kullanılmış olan telefonların, HTS kayıtları, banka ve kredi kartı hesap hareketleri ile aile, arkadaş ve sosyal çevre bilgilerinin, ilgilinin yazılı savunması ile birlikte değerlendirilmesi sonucunda;

Bayram Erken’in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisak ve irtibatı olduğu sabit görüldüğünden, meslekte kalmasının uygun olmadığı ve meslekten çıkarılmasının gerektiği sonucuna varılmıştır.

Adli suç soruşturması niteliğinde değil 

Değerlendirmede, Sayıştay’da kurulan komisyonun alacağı kararın; adli suç ya da disiplin suçu niteliğinde somut bir eylemin soruşturması niteliğinde olmadığı, Sayıştay meslek mensuplarının Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyelik, mensubiyet, iltisak veya irtibat şeklinde bağlantılarının bulunup bulunmadığına ilişkin olduğu kaydedildi.

Sayıştay kararı şu şekilde duyurdu: 

“Sayıştay Başkanlığında meslek mensubu olarak görev yapan Başdenetçi Bayram Erken’in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisak ve irtibatının olduğu sabit görüldüğünden, meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.”