Sağlıkta Yeni Dönem: 9 Bin Yeni Personel Alınacak Ayrıca Ebelerin Yetkileri Genişliyor!

Sağlıkta Yeni Dönem: 9 Bin Yeni Personel Alınacak  Ayrıca Ebelerin Yetkileri Genişliyor!
Sağlık kanunu teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilmesi halinde, sağlık sektöründe önemli değişiklikler yaşanacak. Bu değişikliklerin, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişimini artırması ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirmesi bekleniyor. Nedir bu değişiklikler:

9 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı:

Sağlık alanında çalışan sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.Bu sayede, sağlık hizmetlerine erişim ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Yan dal hizmeti özendirilmesi:

Yan dal uzmanlık eğitimi alan sağlık personeline ek ödeme yapılacak.Bu sayede, yan dal uzmanlık eğitimine daha fazla hekimin katılması ve uzman hekim açığının giderilmesi amaçlanıyor.

Eczanelere yönelik teftişler:

Eczanelere yönelik teftişlere eczacılar da dahil edilecek. Böylece, teftişlerin daha etkin ve kapsamlı olması sağlanacak.

Ebelerin görev tanımı:

Ebelerin görev tanımları yeniden düzenlendi .Ebeler, gebelik testi, gebelik sürecinin takip ve muayenesi ile normal doğum ve doğum sırasında küçük cerrahi müdahaleleri de yapabilecek.Bu şekilde , anne ve bebek sağlığının korunması ve doğum hizmetlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

İlaç ruhsatlandırma süreçleri:

İlaçların ruhsatlandırma süreçleri hızlandırılacak.Bu sayede, hastaların yeni ve inovatif ilaçlara daha hızlı erişimi sağlanacak.

Diş hekimlerinin diş tabibi istihdamı:

Diş hekimlerine, ağız ve diş sağlığı muayenelerinde çalıştırılmak üzere bir hekimle sınırlı olacak şekilde diş tabibi istihdam etme imkanı sağlanacak. Diş hekimlerinin iş yükünün hafifletilmesi ve diş hekimliği hizmetlerine erişimin artırılması hedefleniyor.