Sağlıkçılardan Kara Tabutlu Eylem!

Mersin'de sağlık çalışanları siyah çelenk bıraktı.MERSİN'de 3 günlük iş bırakma eylemi yapan sağlık çalışanları, kara tabutlu eylem yaparak İl Sağlık Müdürlüğü binasına siyah çelenk bıraktı.Özgür Çocuk Parkı'nda...

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
Sağlıkçılardan Kara Tabutlu Eylem!

Mersin'de sağlık çalışanları siyah çelenk bıraktı.

MERSİN'de 3 günlük iş bırakma eylemi yapan sağlık çalışanları, kara tabutlu eylem yaparak İl Sağlık Müdürlüğü binasına siyah çelenk bıraktı.

Özgür Çocuk Parkı'nda toplanan Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Aile Hekimleri Derneği ve Birlik Dayanışma Sendikası üyesi yaklaşık 150 kişi, 'Direne direne kazanacağız', 'Herkese ücretsiz eşit sağlık hizmeti', 'Sağlık haktır satılamaz' sloganları atarak yürüyüşe geçti. Üzerinde döviz bulunan siyah bir örtü ile kaplanmış tabut ve siyah çelenk taşıyan sağlıkçılar, 'İş güvencemiz, insanca çalışma koşulları ve nitelikli sağlık hizmeti için ASM ve TSM'lerde hizmet üretmeyeceğiz' pankartı açtı.

İl Sağlık Müdürlüğü binasına kadar yürüyen sağlıkçılar, bina önünde açıklama yaptı. Aile Hekimleri Derneği Başkanı Gürbüz Şen, iş bırakmanın haklılığını savunarak, "Cumhurbaşkanı'na karşı dik duruşumuzu sergilemek için buradayız. Hiçbir zaman haklı taleplerimiz adına ne Sağlık Bakanlığı'na ne de herhangi bir başka makama eğilmeyeceğiz. Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürü haklı taleplerimize rağmen, yönetmeliğe rağmen ben böyle istiyorum deme hakkına sahip değildir" dedi.

Konuşmanın ardından sağlıkçılar, siyah çelenk ve tabutu bina giriş kapısına bıraktı.