'Rant uğruna mahalleler yok ediliyor'

'Rant uğruna mahalleler yok ediliyor'
Kentsel Dönüşüm Haftası'nda değerlendirmelerde bulunan DEVA Partili Cem Avşar, "Rant uğruna yerleşik alanlar, evler, mahalleler yok edilmektedir. Orman arazileri, sit alanları, arkeolojik rezerv alanları imara açılmaktadır. İnsanlar evlerini ve yaşam alanlarını terk etmek zorunda bırakılmaktadır" dedi.

Ekonomik nedenlerle ömrünü tamamladığı idare tarafından kabul edilerek, riskli yapı olarak tespit edilen bir yapıda yaşayanlara, doğal afet bölgelerinde yerleşim yeri olarak ihtiyaç duyulan madde kapsamına sokularak yeniden yerleşim olanağı sağlaması amacıyla 31 Mayıs 2012 tarihinde Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kabul edildi. Kanun 10'uncu yılını Kentsel Dönüşüm Haftası'nda doldurdu. DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar, kentsel dönüşüm uygulamalarına rant odaklı bakışla bugüne kadar yanlış yapılaşma sorununa çözüm bulunamadığını belirterek, “Türkiye’nin lokomotifi İstanbul’da insan hayatını ve şehri büyük yıkımlardan korumayı ülkemizin gerçek bir beka meselesi olarak görüyoruz. Bu çerçevede HAYAT İSTANBUL projesini hayata geçireceğiz” dedi.

'Hayat İstanbul ile İstanbul finans başkenti olacak'

Projenin detaylarına ilişkin de bilgilendirmede bulunan Avşar, proje ile kenti afetlere dirençli hale getireceklerini söyledi. Avşar, 'HAYAT İSTANBUL' ile İstanbul'un bir finans, turizm, bilim, sağlık ve kültürel etkinlikler başkenti olmasını sağlayacaklarını söyleyerek, "Bu minvalde, başta ulaşım sistemi olmak üzere şehir altyapısı insan odaklı, kadınları ve özel ihtiyaç ve ilgi gerektiren bireyleri dikkate alan eşitlikçi kentler hedefine uygun şekilde yeniden ele alacağız. Köysel (Kırsal) Yenilenme çalışmalarını başlatacağız” diye konuştu. DEVA Partisi'nin kentsel dönüşümü hem afet risklerini azaltmak konusunda hem de kentsel yenilemeye imkân sağlaması bakımından çok önemli bir araç olarak gördüğünü belirten Avşar, "Kentsel dönüşüm uygulamaları ile afet risklerinin azaltılmasının yanı sıra, farklı nedenlerden dolayı zaman içinde eskimiş, değer kaybına uğramış kent alanlarının günün sosyo-ekonomik ve fiziksel koşullarına uygun olarak yeniden canlandırılması ve kente kazandırılmasına da katkı sağlayacağını düşünüyoruz.Ancak kentsel dönüşüm projelerinin bir rant aracı olarak görülmesine ve bu anlayışın uygulanmalarda hakim olmasına üzülerek şahitlik etmekteyiz. Rant odaklı kentsel dönüşüm uygulamaları ile ne kentsel sorunlar karşısında bir çözüm üretebilmiş ne de bu sorunların çözümü için sunulan öneriler toplumun geniş kesimlerince kabul görmüştür" ifadelerini kullandı.

'Rant uğruna mahalleler yok ediliyor'

Avşar, rant uğruna yerleşik alanların, evlerin, mahallelerin yok edildiğini dile getirerek, "Orman arazileri, sit alanları, arkeolojik rezerv alanları imara açılmaktadır. İnsanlar evlerini ve yaşam alanlarını terk etmek zorunda bırakılmaktadır. Belli bir sınıfın refahı lehine toplumun büyük çoğunluğunun yaşam kalitesi feda edilerek ülke kaynak ve imkânları adaletsiz şekilde dağıtılmaktadır. Ülkemizde Kentsel dönüşüm adı altında, kontrolsüz şekilde getirisi yüksek yerlere müdahale edilmekte, ormanlara, parklara, doğaya, çevreye, kültür varlıklarına telafisi mümkün olmayan zararlar verilmektedir" dedi.

'Kentsel dönüşüm değil kentsel yenileme'

Kentsel dönüşümün amacına uygun olarak risk esaslı ve vatandaş odaklı tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Avşar, mevcut yapı stokunu güçlendirecek sermaye yetersizliğine çözümler üretilmesi gerektiğini işaret etti. "DEVA Partisi olarak, kentsel dönüşüm yerine kentsel yenilenme anlayışını hâkim kılacağız" diyen Avşar, kentsel dönüşümleri; şeffaflık, hesap verebilirlik, tarafsızlık, bilimsellik, verimlilik, çevre koruma ilkelerine bağlı kalarak; afet tehlikesi, etkilenecek nüfus ve finansal gereksinim gibi parametre kısıtlarında, sosyokültürel ve sosyoekonomik boyutları da dikkate alan bütüncül bir yaklaşımla ve Kentsel Yenilenme yaklaşımıyla yapacaklarına dikkat çekti.

'Afet risklerine de çözüm geliyor'

Avşar, kentsel yenilenmenin yanı sıra sel, toprak kayması, orman yangını ve benzeri afet riski altında bulunan köylerde sağlıksız yapıların afet riskine karşı dönüşümlerini sağlayacağını ifade etti. Bu sayede köyden kente göçün engellenmesine ve kent çeperlerinde sağlıksız yapılaşmaların önlenmesine de bu sayede katkı sunacaklarını belirten Avşar, "Kentsel Dönüşüm Haftası hasebiyle buradan milletimize sesleniyoruz. Rant odaklı dönüşümler, gerçekleşmeyen projeler, yanlış uygulamalar ve yaratılan mağduriyetler ile vatandaşlarımızın korkulu rüyası haline gelen ve kirlenen ‘Kentsel Dönüşüm’ kavramı yerine çözüm odaklı, şeffaf, uygulanabilir ve adil bir anlayış olan ‘Kentsel Yenilenme’ anlayışını tüm yurtta hâkim kılacağız! Türkiye’nin artık DEVA’sı var" ifadelerini kullandı.

Etiketler :