Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Meclis'te!

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Meclis'te!
Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sebebiyle duran kariyer uygulamasının devamını sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu düzenleme, uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartı olmadan 20 yıllık kıdemi dolduran öğretmenlere başöğretmen unvanı için başvuru imkanı tanıyacak.

CEZALAR YARI ORANINDA ARTTIRILACAK

Öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda verilen cezaların yarı oranında artırılması da yeni kanun taslağının önemli bir maddesini oluşturuyor. Bu kapsamda, kasten yaralama suçunda 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası öngörülürken, tehdit suçunda 9 aydan 3 yıla kadar, nitelikli hallerde ise 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar ceza verilmesi öngörülüyor.


HAPİS CEZALARI ERTELENMEYECEK

Öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda verilen hapis cezalarının ertelenmeyeceği açıkça belirtiliyor. Örneğin, öğretmene hakaret suçunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek. Görevi yaptırmamak için direnme suçlarında ise cezalar 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar çıkarken, nitelikli hallerde ise 1 yıl 4 aydan 9 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

ÖZEL KURUMLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİ DE KAPSAYACAK

Kanun taslağı, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenleri de içerecek şekilde düzenlenmiştir. Bu çerçevede, eğitim çalışanlarının şiddetten korunması konusundaki hükümler; uzman öğretici, usta öğretici ve ders ücreti karşılığı öğretmenlik yapanları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.