Halk TV Canlı Yayın
ODTÜ'de 16 öğrenci temsilcisi konseyden atıldı
ODTÜ Rektörlüğü, Öğrenci Temsilcileri Konseyi'nde (ÖTK) yer alan 16 öğrencinin görevine son verdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yönetimi ÖTK'da yer alan 16 öğrencinin görevinin sonlandırıldığını gönderdiği mail ile duyurdu.

Mezuniyet töreni sonrasında gözaltına alınan ÖTK Başkanı Özgür Gür’ün de görevinin sonlandırıldığının ilan edildiği listeye gerekçe olarak yönerge gösterildi. Yönergeye göre temsilci görevini yürütenlerin mezun olmaması gerekiyor ve son dönem not ortalamasına bakılıyor. Rektörlük görevden alınan, seçilmiş ÖTK Başkanı Özgür Gür'ün yerine kendi atama yaptı.

Özgür Gür, usülsüzlüğü Twitter hesabından "Atanmış Rektör'ün Seçilmiş ÖTK'ye Darbesi Verşan Kök Yök yönergesine uymayan, şimdiye dek uygulanmamış antidemokratik ODTÜ kurallarıyla, öğrencilerine velilerin önünde saldırtıp, savcılığa ismimizi verip beni de gözaltına aldırdıktan 4 gün sonra ÖTK'ye müdahalede bulundu" diyerek duyurdu.

ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi'nin, ODTÜ Rektörlüğü'nün ODTÜ ÖTK yönergesini gerekçe göstererek yaptığı değişikliklere karşı bir açıklama yayınladı.

'Rektörlüğün tavrının anti-demokratik olduğu aşikârdır'

"09 Ağustos 2018 tarihinde, Rektör Yardımcılar Ofisi’nden öğrencilere atılan mailde ODTÜ ÖTK yönergesinin 15-1-b ve B-1-d maddeleri gereğince bazı öğrenci temsilcilerinin, temsilciliklerinin sona erdiği bildirilmiştir. Ayrıca aynı mailde seçilmiş ODTÜ ÖTK başkanı Özgür Gür'ün temsilciliğinin düştüğünün ve ÖTK başkanlığına, başkan yardımcısının atandığı bildirilmiştir. Atanmış olan Rektörlük makamının, seçilmiş ÖTK başkanına uyguladığı bu tavrın anti-demokratik olduğu aşikârdır.

2 yıl boyunca anti-demokratik ODTÜ ÖTK yönergesini bile uygulamayan yönetimin açık olmayan, hangi şekilde yorumlanırsa o şekilde uygulanacak olan 15-1-b ve B-1-d maddelerini uygulaması manidardır. YÖK ÖTK yönetmeliğinde (6. madde) bile adaylık şartlarında yer almayan not ortalaması şartının, ODTÜ ÖTK yönergesinde bulunmaması gerektiği, bunun yanında mevcut ODTÜ ÖTK yönergesinin YÖK'ün yönetmeliğinin bile gerisinde bulunduğu belirtilmiştir. ODTÜ ÖTK yönergesinin değiştirilmesi ve geliştirilmesi için, mevcut yönetime defalarca önerilerde bulunulmuş ve taslak yönerge önerileri teslim edilmiştir fakat hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. "

Bu tavır ODTÜ öğrencilerinin demokrasi iradesine yönelik bir darbedir

"Yol, şenlik süreçlerinde öğrencileri ancak iş işten geçtikten sonra bilgilendiren, öğrenci temsilcilerinin dilekçelerine cevap vermeyen, topluluk sorunlarıyla ilgilenmeyen, topluluklara çeşitli engeller çıkaran, öğrencilerin başta olmak üzere ODTÜ kamuoyunun çıkarları söz konusu olunca hareket etmeyen atanmış yönetimin anti-demokratik ODTÜ ÖTK yönergesinin şaibeli maddelerini seçimi gerçekleştiren öğrencilerin ve seçilmiş temsilcilerin iradesini ayaklar altına alarak hızlıca uygulaması kabul edilemezdir. Yönetimin kurduğu resmiyet ilişkisi öğrenci temsilcilerinin resmiyetini belirlemez. Temsilcilerin resmiyetini yine onları seçen öğrenciler belirler.

Bu tavrın ODTÜ öğrencilerinin demokrasi iradesine yönelik bir darbe olduğunu belirtiyor, üniversite yönetiminin bu kararını yok hükmünde kabul ederek seçilmiş ÖTK'nın, yeni dönemde yapılacak seçimlere dek görevinin başında kalacağını ifade ediyoruz. Bu konuda YÖK ÖTK Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket edilmiş olmasından ötürü ilgili hukuk yolları müktesep haklarımızı savunacağımızı beyan ediyoruz."