Mustafa Şentop'u açığa düşüren 19 yıllık AYM kararı!

Mustafa Şentop'u açığa düşüren 19 yıllık AYM kararı!
AKP'den seçilen Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM'de reddedilen güvelik yasa tasarısını tekrar oylatma kararı 2002 tarihli Anayasa Mahkemesi kararını akla getirdi.

Haber : Can Coşkun

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi AKP'nin tüm itirazlarına ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) daha önce iki kez iptal kararı vermiş olmasına rağmen 5. kez Meclis'e getirildi.

Kanun teklifinin reddi kararı TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından geçersiz sayıldı ve AKP'nin Meclis yönetiminde değişiklik yaptığı Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal'ın grup başkanvekili olarak göreve başladığı ilk gün Cumhur İttifakı beklemediği bir gelişme yaşamış oldu.

Bunun üzerine AKP ise kararın resmen tescil edilmesinden sonra oylamanın tekrarlanması konusunda ısrar etti. Muhalefet ise oturumda  iktidarın yasayı kabul edecek yeter sayısının bulunmadığını, kürsüdeki başkan vekili tarafından tespit edildiğini, hayır oylarının evet oylarından fazla olduğunun kürsüdeki başkanvekili tarafından kayda geçirildiğini, oturum sırasında buna itiraz edilmediğini, sonradan yapılan itirazın da Meclis içtüzüğüne aykırı olduğunu söylüyor.

AKP, konuya 'açık oylama' uygulamasının usulü üzerinden itiraz ediyor.    

Şentop, tüm itirazlara rağmen oylamayı tekrarlatacağını söylüyor. Tartışmalar sürerken 2002'de benzer konuda yapılmış bir başvuru ile ilgili verilen karar, Şentop'un yasaya aykırı bir uygulamaya girdiğini gösteriyor: 

Söz konusu karar TBMM Genel Kurulu'nun 2 Kasım 2002 tarihinde Meclis'in tatile girmesine ilişkin verilmiş kararın iptaline ilişkin başvuru üzerine alınmış. Başvuruda, TBMM'deki kararın içtüzük ihlali niteliğinde olduğu ileri sürülerek Anayasa'nın 2-95 ve 96'ıncı maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemi yer alıyor. Meclis'te tatil yönünde verilen bu eski kararın da iç tüzük kurallarında işaretle oylama, açık oylama ve gizli oylamayla yapılmış olduğu belirtiliyor. AYM kararında "İşaretle oylama yöntemine göre alınan kararlarda kararı açıklayan oturum başkanının karar yeter sayısı bakımından Anayasa'nın 96. maddesinde öngörülen yeter sayı esasını gözetmekte olduğunun ve aksi saptanmadıkça kararın bu esaslara uygun olarak alındığının kabulü zorunludur" deniyor. 

adsiz.png

Özetle oturumun sonrası yapılan hiçbir itirazın geçerli olmadığı kayda geçiriliyor. 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi de aynı şekilde Meclis Başkan Vekili Haydar Akar tarafından ilan edilmişti. Dolayısıyla AYM'nin 2002 yılında verdiği karar emsal karar niteliği taşıyor. 

1.png

Etiketler :