Melih Gökçek’ten Erdoğan’a Arazi Kıyağı!

Melih Gökçek’ten Erdoğan’a Arazi Kıyağı!
Melih Gökçek Erdoğan'a arazi kıyağı yapmak istedi ama yanlış kararı aldı...Ankara Büyükşehir Belediyesi AOÇ’den 8 dönümlük araziyi daha Kaçak Saray’a vermek istedi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi konuyu yargıya taşıdı.Büyükşehir...

Melih Gökçek Erdoğan'a arazi kıyağı yapmak istedi ama yanlış kararı aldı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi AOÇ’den 8 dönümlük araziyi daha Kaçak Saray’a vermek istedi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi konuyu yargıya taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi AOÇ’deki 8 dönümlük araziyi Kaçak Saray yerleşkesine vermek için meclis kararı aldı. 8 dönümlük arazinin kararı “Başbakanlık’a tahsis” olarak kayda geçildi. Mimarlar konuyu yargıya taşıdı. Dava dilekçesinde, “alanın hukuk dışı şekilde Cumhurbaşkanlığı’nca kullanıldığı, Başbakanlığa tahsisinde  hukuka aykırı olduğunun”vurgulanması dikkatlerden kaçmadı.

“AOÇ’DE AÇILAN DAVALAR BÜYÜK DAVANIN DELİLLERİDİR”

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan Sayıştay raporuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Tahsis edilen alan Marmara Otelinin bulunduğu parseldir. AOÇ üzerindeki bütün zirai işletmeler, donanımları birlikte bir zirai üretim birimi olarak korunması ve işlerliğinin devamı şartı ile Atatürk tarafından hazineye devredilmiştir. Atatürk’ün vasiyetinde de belirtildiği gibi, çiftlikte arazi ıslahı yapılması, halkın gezip dinleneceği sağlıklı mekanların sağlanması, bunun yanı sıra halk için sağlıklı ve katkısız gıda üretilmesi ve ulaştırılması şart olarak konmuştur. 2012 yılı AOÇ Sayıştay raporunun 8. sayfasında vasiyetnamenin amacını gerçekleştirmek üzere AOÇ’den koparılan arazilerin geri alınması gerektiği, Bağış Mektubunda belirlenmiş amaçların gerçekleştirilebilmesi için yatırım yapılması gereği ve finansman imkanları da dikkate alınarak uygulanması gerektiği vurgulanmıştır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak açtığımız davalar, devam eden dava süreçleri ve yürütmeyi durdurma kararını da sayarsak AOÇ’nin 1 metrekare toprağını bile tahsis ya da başka bir yolla verilmesi hukuka aykırıdır.Bu dava ile AOÇ deki dava sayımız 57 olmuştur. Açtığımız ve açacağımız davalar, AOÇ topraklarını amacı dışında kullanımına izin verenler, kullananlar, hukuk dışı gasp edenler, vasiyeti ihlal ederek, toprakları talan edenlere yönelik büyük davanın delilleridir.Yargı önünde hesap verecekler.”

ALAN BAŞBAKANLIKÇA KULLANILMIYOR

Mimarlar Odası Ankara Şubesi AOÇ alanın Başbakanlığa devrine yönelik 8 Nisan 2015 tarihli meclis kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtı. Dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Dava konusu 63386 ada 6 parseldeki belediye hissesinin Başbakanlığa tahsisinin gerekçesinin anlaşılması mümkün değildir. Alan yasadışı şekilde Cumhurbaşkanlığınca kullanılmaktadır. Başbakanlığa tahsis edilmesinde hiçbir hukuki yarar bulunmamaktadır. Bu nedenle dava konusu işlem amaç yönünden de hukuka aykırıdır. Alan halihazırda kaçak saray yerleşkesi içerisinde kalmaktadır. Davalı idarenin dava konusu meclis kararı ile ‘başbakanlık hizmet binası olarak kullanılmak üzere 2 yıl süre ile bedelsiz olarak Başbakanlık adına tahsis’ kararında gerek alanın Başbakanlıkça kullanılmaması gerekse yukarıda sayılan nedenlerle hukuka aykırılığı tartışmasızdır.”

VASİYET DAVA DİLEKÇESİNDE YER ALDI

Meclis kararının Mustafa Kemal’in vasiyetine aykırı olduğu dava dilekçesinde de yer aldı. Dilekçede, “Dava konusu meclis Kararı Mustafa Kemal’in vasiyetine aykırıdır”  denildi.