Melih Bulu'ya 500 imzalı istifa çağrısı

Melih Bulu'ya 500 imzalı istifa çağrısı

AKP'li rektör Melih Bulu'ya karşı yapılan istifa çağrıları devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde buluşan mezunlar, Bulu'nun derhal istifa etmesini talep etti.

Mezunlar, istifa çağrısını ve imza listesini rektörlük önünde sergiledi. 

“Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi” (BUİM) tarafından yürütülen imza kampanyasına katılan 5000’e yakın mezun imzaladıkları metinde, Türkiye'deki tüm üniversitelerin özerk, demokratik, katılımcı ve özgürlükçü bir yapıya kavuşturulmasının önemini dile getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde buluşan imzacılar, üniversite bileşenlerinin, barışçıl bir şekilde kendilerini ifade etme ve demokratik yollarla sorunlarını çözme becerisine sahip olduğunu vurgulayarak, rektör atamasına karşı çıkmak için, anayasal itiraz ve protesto haklarını kullanan öğrencilerin, akademisyenlerin ve mezunların engellendiğine, kötü muamele gördüğüne ve terörle ilişkilendirildiğine dikkat çekti.  

rtt.png2.png