Mahkeme, Atatürk Orman Çiftliği davasında kararını verdi

Mahkeme, Atatürk Orman Çiftliği davasında kararını verdi
Ankara 7'nci İdare Mahkemesi, Atatürk Orman Çiftliği’nde (AO) 'spor alanı' amaçlı plan değişikliklerini, yüksek yoğunluklu yapılaşma içerdiği için iptal etti.

Atatürk Orman Çiftliği’ndeki imar planı değişikliğine yargı izin vermedi. Ankara 7’nci İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda, AOÇ’ta ‘spor alanı’ amaçlı plan değişikliklerinin yüksek yoğunluklu yapılaşma içerdiğine ve alanın kimliğini bozacak nitelikte olduğuna dikkat çekti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Mahkeme, ayrıca ‘yapılaşma koşulları’ açısından imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğunu belirterek, söz konusu plan değişikliğini iptal etti.

İdare Mahkemesi, 64229 ada 4 parsel ve 64230 ada 1 parsel için hazırlanan imar planı değişikliğine ilişkin işlemi, yapılaşma yoğunluğunun mekan ve yapılaşma kurgusu dışında artırılmasının, AOÇ alanında öngörülen hassas planlama yaklaşımıyla çelişeceği kararını verdi.

Öte yandan kararda, plan değişikliğinin AOÇ alanının mevcut kimliğini bozacak nitelikte olduğu, bu itibarla getirilen yapılaşma koşullarının imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu belirtildi.

‘SPOR ADI ALTINDA YÜKSEK YOĞUNLUKLU YAPILAŞMAYA İZİN VERMEDİ’

Yargı kararını değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi: “Atatürk 11 Haziran 1937 yılında şartlı bağışla Atatürk Orman Çiftliği’ni halka emanet etti. 1. derece doğal ve tarihi SİT alanı Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin talanına karşı Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hukuksal mücadelemizi sürdürüyoruz. Ankara 7. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu ışığında Atatürk Orman Çiftliği’nde yüksek yoğunluk öngören spor alanı plan değişikliklerini iptal etti. Mahkeme, spor alanında getirilen kullanımların hangi oranda yapılaşma oluşturacağına ilişkin belirsizlikler ve yapılaşma yoğunluğuna dikkat çekerek, spor adı atında AOÇ’de yüksek yoğunluklu yapılaşmaya izin vermedi.”

Etiketler :