Küresel metan gazı emisyonları en yüksek seviyede

Küresel metan gazı emisyonları en yüksek seviyede
Earth System Science Data (ESSD) ve Environmental Research Letters (ERL) adlı bilimsel dergilerde yayınlanan iki makaleye göre küresel metan emisyonları şimdiye kadar kayda geçen en yüksek seviyelere ulaştı. 

Her iki makaleye de katkı koyan Küresel Karbon Projesi’nde görevli araştırmacılar, 2000-2017 yılları arasındaki metan seviyelerinin, bu yüzyılın sonuna kadar 3-4 ℃ ısınmaya yol açabilecek bir eğilimde olduğunu ortaya koyuyor.
 
Çalışmaya göre, yıllık metan emisyonları, 2000'li yılların başından itibaren yüzde 9 arttı. Isınma potansiyeli açısından bu değer, trafiğe 350 milyon adet araba eklenmesine veya Almanya’nın ya da Fransa'nın toplam emisyonlarının iki katına çıkması anlamına geliyor.

Metan emisyonunun sebebi insan faaliyetleri

Makaleye göre, tüm metan emisyonlarının yarısından fazlası insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Paris Anlaşması hedeflerine uygun şekilde tasarlanan sera gazı senaryolarında ise, araştırmada tespit edilen oranda artış beklenmiyordu. Raporda, metan emisyonlarının bu oranda artmaya devam ettiği durumda, Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmanın çok zor olacağı da vurgulanıyor.

Küresel ölçekte metan seviyelerindeki artışın temel nedeni ise fosil yakıt kullanımı ve büyükbaş hayvancılığı. 

CSIRO’da (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) çalışan ve Küresel Karbon Projesi’nde de yer alan Pep Canadell “Metan, sera gazları nedeniyle yaşanan küresel ısınmanın %23'ünden sorumlu. Asya ile Güney ve Kuzey Amerika'nın birçok bölgesinde metan emisyonları hızla artıyor. Bu artışın temel nedeni tarımın ve hayvancılığın genişlemesi ve yoğunlaşması ile Güney ve Güneydoğu Asya ile Çin'de fosil yakıt kullanımının artması. Kuzey Amerika’da, emisyon artışının fosil yakıt kullanımından kaynaklandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Küresel Karbon Projesi (Global Carbon Project) metan emisyonlarına dair en kapsamlı küresel değerlendirmeyi içeren metan emisyonları değerlendirme raporunu yayınladı. Rapor, metan gazının artış miktarını, hangi bölgelerde salındığını ve hangi endüstriler tarafından ortaya çıktığını değerlendiriyor.

Sera Gazı Emisyonu Nedir?

Sera gazlarının atmosferdeki miktarı sera gazı emisyonunu ifade etmektedir. Sera gazı emisyonları insan faaliyetlerinin etkisiyle de olabilmektedir. Fosil yakıt kullanımı, ormanların tahribatı, sentetik gübre kullanımı, endüstriyel prosesler ve hayvancılık sera gazı emisyonunu artıran insan kaynaklı durumlardır.
Dünya’dan uzaya yayılan ısının (kızılötesi ışığın) bir kısmının sera gazları tarafından yeryüzüne geri yansıyarak Dünya’yı ısıtması olayına sera etkisi denir. Sera etkisi adı verilmesinin nedeni, sürecin bir seranın işleyişine benzemesinden kaynaklanmaktadır. Beraberinde bu etkiyi yaratan gazlara da sera gazı adı verilmiştir.

Etiketler :