Kirazlıtepe’de asbest tehlikesi!

TMMOB'un Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'nde yaptığı incelemeler bölgenin asbest riski altında olduğunu ortaya koydu. İnceleme için mahalleden alınan 12 numuneden 7’sinde asbest var.

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
Kirazlıtepe’de asbest tehlikesi!

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) İstanbul il Koordinasyon Kurulu, Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm İmar ve Güzelleştirme Derneği’nin talebi üzerine yapılan incelemeler sonucu hazırladığı ‘Asbest envanter değerlendirme raporu’nu yayımladı.

Rapora göre mahalleden alınan 12 numuneden 7’sinde asbest maddesine rastlandı. Asbest ihtiva edecek maddeler uzaklaştırılmadan binalarda yıkım gerçekleştirildiği için yıkım esnasında asbest liflerinin yayılmasıyla birlikte; mahalle halkının asbestin halk sağlığına etkileri nedeniyle risk altında olduğuna dikkat çekildi.

Analiz sonuçlarının değerlendirilmesine göre Üsküdar Belediyesi’nin yaptığı yıkımlarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uyarılarını dikkate almadığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ise yazdığı yazıyı takip etmeyerek uyarılarını dikkate almayan Üsküdar Belediyesi’ni ilgili makamlara bildirmediği ortaya çıktı. Bu durumda Kirazlıtepe halkının, kontrolsüz yıkımlarla asbeste maruz kaldığı, moloz yığınları arasında yaşamak zorunda bırakıldığına dikkat çekildi.

Konuyla ilgili açıklama da yapan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) şunları söyledi: “Yapılan analiz sonuçlarına göre, yıkımı gerçekleştirilen binalarda yıkım faaliyetlerininin, asbest maruziyeti yaratmaması adına yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmadığı anlaşılmıştır. Asbest ihtiva edecek maddeler uzaklaştırılmadan yapılan yıkımlarda ikinci bir tehlike de yıkım şantiyesinde bekleyen molozların, araçlarla deponi alanlarına taşınması sürecinde tozuma ile asbest lifleri çevreye yayılabilmesidir. Kirazlıtepe Mahallesi’nde molozlar, asbest ile kontamine olmuş atıklar sahadan kaldırılmadığından, bu atıkların taşınması sırasında da asbest lifleri havaya yayılacaktır.”

TMMOB İKK, halkın kontrolsüz yıkımlara aruz bırakıldığını ve İBB ile Üsküdar Belediyesi arasındaki koordinesizliğe de dikkat çekerek açıklamasını şöyle sona erdirdi: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi 23.02.2018 tarihli yazısında Üsküdar Belediyesi’nden asbest ihtimaline karşı risk değerlendirmesi yapmasını, asbest ihtiva etmesi durumunda yönetmelik gereklerini yerine getirmesini talep etmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi aynı yazıyla birlikte asbest ihtiva etmeyen inşaat yıkıntı atıklarının da Hafriyat Toprağı Taşıma İzin Belgeli kamyonlarla İBB tarafından izinli döküm sahalarına nakledilmesini de talep etmiştir.

Üsküdar Belediyesi’nin yaptığı yıkımlarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uyarılarını dikkate almadığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ise yazdığı yazıyı takip etmeyerek uyarılarını dikkate almayan Üsküdar Belediyesi’ni ilgili makamlara bildirmediği görülmektedir. Bu durumda Kirazlıtepe halkı, kontrolsüz yıkımlarla asbeste maruz kalmış, moloz yığınları arasında yaşamak zorunda bırakılmıştır.”