İTÜ'de yemek zammı protestosu

İTÜ'de yemek zammı protestosu
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri yüzde 150 yapılan yemekhane zammını protesto etti. Hafta başında yapılan zamma göre; öğlen yemeklerine yüzde 66, akşam yemeklerine de yüzde 150 zam yapıldı.

İTÜ öğrencileri, zamları yemekhanede masalara vurarak protesto etti. Öğrenciler daha sonra yemekhaneden rektörlüğe yürüdü, zamların geri çekilmesini talep eden ve 100’den fazla öğrencinin imza attığı dilekçeyi rektörlük yetkililerine verdi.

'Okul bütçesinde karşılanan gider kalemlerini bildirin'

Öğrenciler, şu açıklamayı yaptı:

Ekonomik olarak yoksulluk git gide artarken İTÜ yemekhanesinde Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) tarafından yapılan zam bütün öğrencileri olumsuz yönde etkilemektedir. Okul yemekhanesine yapılan zam özellikle bu koşullarda anayasada yer alan sosyal devlet ilkesine ve devlet kurumlarının gözetmesi gereken kamu yararı ilkesine ciddi şekilde zarar vermektedir. Bu nedenlerle Anayasa madde 74’te hüküm altına alınan ve mevzuat hükümlerince korunan dilekçe hakkımızı kullanmak suretiyle yemekhane zammının geri çekilmesi, yemekhanenin 2021-2022 yılı başlangıcındaki fiyatlarda hizmetlerin sağlanmasını talep ediyoruz.

Ayrıca, Anayasa’nın aynı maddesinde güvence altına alınan bilgi edinme hakkına dayanarak yapılan zammın nedenlerini ve okula ayrılan bütçenin öğrencinin beslenme ihtiyaçları yerine hangi ihtiyaçların giderilmesi için kullanıldığını açıklanması, okul bütçesinde karşılanan gider kalemlerinin bildirilmesini talep etmekteyiz.