İstanbullu daha çok taksi istiyor

İstanbullu daha çok taksi istiyor
Şehirde taksi sayısını artırmak için yaptığı sekizinci başvuru da reddedilen İBB, taksi kullanımı üzerine bir araştırma yaptı. Araştırmaya katılanların yüzde 47.9'u taksi sayısını yetersiz buluyor. Yüzde 73.4'ü trafiğin yoğun olduğu saatlerde ve yağmurlu günlerde taksi bulmakta zorlandığını belirtiyor. Yüzde 56.5'i kısa mesafede sorun yaşıyor. Yüzde 58.4'ü taksi hizmetinden memnun değil.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), "İstanbul'da taksi kullanım alışkanlıkları, ihtiyaç ve beklentiler" başlıklı bir araştırma yaptı. Araştırma 12-20 Ağustos'ta telefon destekli anket yöntemiyle gerçekleştirildi. Araştırmaya 555 İstanbullu katıldı.

Bulgular şu şekilde:

Yüzde 47.9'a göre taksi sayısı yetersiz

- Katılımcıların yüzde 51.2'si taksi kullanıyor. Bunlardan yüzde 50.9'u kısa, yüzde 34.3'ü orta, yüzde 14.8'i uzun mesafe yolculuk yapıyor.

- Yüzde 58.4'ü taksi hizmetinden memnun değil.

- Yüzde 38.2'si hastaneye gitmek gibi acil durumlar için taksi kullanıyor. Bu tercihi zamandan tasarruf etme amaçlı ve aile içi yolculuklar izliyor.

- Yüzde 47.9'u taksi sayısını yetersiz, yüzde 37.4'ü yeterli buluyor.

Kısa mesafe sorunu

- Yüzde 73.4'ü trafiğin yoğun olduğu saatlerde veya yağmurlu günlerde taksi bulmakta zorlanıyor.

- Yüzde 56.5'i kısa mesafe yolculuklarda sorun yaşıyor.

- Yüzde 40.3'ü gece yolculuğunu güvenli, yüzde 39.9'u güvensiz görüyor.

- Kadınların yüzde 51.9'u gece taksi yolculuğunun güvenli olmadığını düşünüyor.

- Kadınlardan yüzde 70.9'u taciz veya saldırıya uğrayabileceği korkusunu duyuyor.

Taksi ücreti pahalı

- Yüzde 49.5'i taksi durağına gitme veya duraktan taksi çağırma yöntemini kullanıyor. Yüzde 39.8'i yolda taksi arıyor. Yüzde 38.7'si internetten taksi hizmeti alıyor.

- Taksi çağırma uygulaması kullananların yüzde 65.9'u erişme kolaylığı, yüzde 19.3'ü sürüş güvenliği, yüzde 18.2'si denetim nedeniyle bunu tercih ediyor.

- İnternetten taksi çağıranların yüzde 60'ı ödemeyi nakit, yüzde 22.2'i kredi kartıyla, yüzde 17.8'i POS cihazıyla yapıyor.

- Yüzde 42.7'si taksi ücretlerinin uygun olmasını, yüzde 14.7'si sürücü davranışlarının düzelmesini, yüzde 12.9'u taksi kullanımının güvenli hale getirilmesini, yüzde 9'u kadın sürücülerin artmasını istiyor.

- Yüzde 92'si taksi yolculuklarının kamerayla kayıt altına alınmasını doğru buluyor.

Şikayetler katlanarak artıyor

İBB'ye bağlı Alo 153 Çözüm Merkezi'ne, boş taksi bulunamadığına ve taksicilerin güzergah/yolcu seçtiklerine dair pek çok şikayet geliyor. Salgın sonrasında normalleşme dönemi ile artan taksi kullanımına bağlı olarak bu şikayetin arttığı ifade ediliyor. Bu türdeki şikayetler 2020 yılında 12.476 iken, bu yılın ilk sekiz ayında 18.040'a yükseldi.