İmar kirliliği davasında keşif kararı

İmar kirliliği davasında keşif kararı
İTÜ Teknokent A.Ş'ye ait ARI 7 binasının ruhsatsız yapıldığı ve boğazın siluetini bozduğu iddiasıyla eski TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada, ARI 7 binasında keşif yapılmasına karar verildi. İBB'ye Nazım İmar Planında değişiklik yapılıp yapılmadığının ve kültür varlığı kapsamında kalan yerlerden olup olmadığının sorulması istendi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan gelen olmazken, sanıkları avukatları temsil etti. Sanıklar Mehmet İbrahimiye, Suzan Esin ve Hasan Hüseyin Arıkan'ın avukatı Selen Karaçalı Erdoğan, binanın bulunduğu yer yönünden teknoloji geliştirme sahasının binayı da kapsayacak şekilde genişletilmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararını dilekçeyle sunduklarını belirtti.

Sanık Erol Bilecik'in avukatı Yasemin Yurttaş ise binanın bulunduğu yerde keşif yapılmasına gerek olmadığını ve müvekkilinin beraatini talep etti.

Sanık Melkan Gürsel'in avukatı Elmas Bıyıklıgençer de "Mülkiyeti rektörlüğe ait olan arazi üzerine bina yaptırılması konusunda inisiyatifin ve ruhsat alma görev ve sorumluluğunun rektörlüğe ait olduğunu düşünüyoruz" dedi. Diğer sanıkların avukatları da cezai sorumlulukları bulunmadığı için beraat yönünde talepte bulundular.

Mahkeme, İTÜ Rektörlüğüne ARI 7 binasının yapılması hususunda rektörlükçe alınmış bir karar bulunup bulunmadığının, yapım aşamasında veya sonrasında belediye ruhsat başvurusunda bulunulup bulunulmadığının sorulmasına hükmetti.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazı yazılarak binanın bulunduğu yerde Nazım İmar Planında değişiklik yapılıp yapılmadığının ve kültür varlığı kapsamında kalan yerlerden olup olmadığının sorulmasına karar verildi. ARI 7 binasında keşif yapılmasına, imar mevzuatı ve İmar Yasasında uzman bir inşaat mühendisinin bilirkişi olarak keşfe katılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İddianamede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca 11 Şubat 2021'de suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. Suç duyurusu evrakında, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Planlama A.Ş. tarafından Gen İş Ortaklığı firmasına yaptırılan Sarıyer 154 ada, 132 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ARI 7 olarak adlandırılan binanın ruhsatsız olarak inşa edildiği belirtildi. Yapı ruhsatı alınmadan inşa edilen ARI 7'nin yapımı için İTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi olan Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş'nin 22 Kasım 2017 tarihli yönetim kurulu toplantısında yüklenici firma olan Gen İş Ortaklığı ile sözleşme imzalanmasına karar verildiği anlatıldı.

Sonrasında yönetici şirketin 15 Mart 2018 tarihli yönetim kurulu toplantısında 16 bin metrekare kiralanabilir alana göre tasarlanan ARI 7 binasını yaklaşık 35 bin metrekare kiralanabilir alana göre yeniden projelerinin hazırlanıp inşaat aşamasına geçilmesine yönelik karar alındığı kaydedildi. 29 Ekim 2018'de temele ilk betonun atıldığı, devam eden süreçte 30 Mayıs 2019 tarihli kurul toplantısında, yüklenici firmayla yeni bir anlaşma yapılacağı konusunun karara bağlandığı ve ek protokol imzalandığı ARI 7 inşaatına devam edildiği belirtildi.

Şüphelilerin ismi sıralandı

Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 7 Ocak 2020 tarihinde ARI 7 binasının ruhsatsız olduğunun yapı tatil tutanağı ile belirlendiği, bu tutanağın İstanbul 8.İdare Mahkemesi'nin kararıyla iptal edildiği anlatıldı. Ancak kararın gerekçesinde, yapı tatil tutanağının ruhsatsız alanın metrekare olarak hesaplanmasına ilişkin olarak ihtiva etmesi gereken unsurları taşımadığından bahisle iptal edildiğinin belirtildiği, bu durumun ARI 7 binasının ruhsatsız olarak inşa edildiği gerçeğini değiştirmediği iddianamede yer aldı.

İddianamede, yönetim kurulu kararlarında olumlu oy kullanarak ruhsatsız inşaat faaliyetine başlanmasına ve devam etmesine sebebiyet veren şüpheliler Nevres Erol Bilecik, Melkan Gürsel, Hasan Hüseyin Arıkan, Mehmet İbrahimiye, Serhat Özeren, Ali Engin Keçeli, Haluk Zontul ve Suzan Esin ile yüklenici firmanın yetkilisi Abdullah Atakur, binanın yapımında kontrollük görevi olan Şevket Özgür Karadayı ve Ulaş Kelle'nin ARI 7 binasının Boğaziçi geri görünüm alanında kalmasından dolayı 'imar kirliliğine neden olma' ve '2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nun 18. maddesine aykırılık' suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapisleri talep ediliyor.


Kaynak:DHA

Etiketler :