İlahiyat öğrencileri araştırması: 15 Temmuz’dan sonra cemaat üyeliği oranı düştü

İlahiyat öğrencileri araştırması: 15 Temmuz’dan sonra cemaat üyeliği oranı düştü
İlahiyat fakültesi öğrencileri arasında yapılan bir araştırma, öğrencilerin yüzde 70’inin dini gruplarla ilişkisi olmadığını ortaya koydu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ‘İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dini Grup Algıları’ araştırması sonuçlarını yayınladı. 

Independent Türkçe’nin haberine göre, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi öncesinde cemaatlere “yüksek düzeyde güven ve sempati duyan” ilahiyat öğrencilerinin, fikrinin değiştiği ortaya çıktı. Araştırmaya göre, ilahiyat öğrencilerinin cemaat ve dini gruplara katılım oranları da önemli oranda düştü. 

Darbe girişimi öncesinde, dini görevlerin cemaatlere bırakılması fikrini olumlu bulan ilahiyat öğrencileri bu düşünceden de vazgeçti. Araştırmaya göre “bir dini gruba özel sempatisi olan ya da dini gruptan istifade ettiğini belirten” katılımcıların, dini gruplara duyduğu güven azaldı. 

İlahiyat öğrencilerinin görüşlerindeki büyük değişikliğe neden olarak darbe girişiminin arkasında “dini cemaat olarak bilinen bir oluşumun yer almasını” gösteren araştırma için, farklı bölgelerden seçilen dokuz ilahiyat fakültesinden bin 595 öğrenci ile görüşüldü.

Katılımcıların yüzde 30,8’i erkek, yüzde 69,2’si kız öğrencilerden oluştu. Ankete katılan öğrencilerin sınıflara göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: Yüzde 23,7’si 1. sınıf, yüzde 25,2’si 2. sınıf, yüzde 26,7’si 3. sınıf ve yüzde 24,4’ü 4. sınıf.

DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA DEĞİŞTİ

Araştırmaya göre, darbe girişimi öncesinde, dini bir grupla ilişkisi olmayan ilahiyat öğrencilerinin oranı yüzde 19,9 iken darbe girişiminden sonra bu oran yüzde 70,3’e yükseldi. Dini bir gruba üye olanların oranı ise yüzde 63,6’dan, yüzde 10,4’e düştü.

Öğrencilerinin yüzde 10,4’ü dini gruplara mensup olduğunu, yüzde 6,7’si bir dini gruba sempatisi olduğunu, yüzde 8,7’si bir dini gruptan istifade ettiğini söyledi. 

“Bir ilahiyat öğrencisinin dini gruplara katılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 8,7’si “gerekli”, yüzde 17’si “faydalı” diye yanıt verirken, yüzde 23’ü “gereksiz”, yüzde 48,1’i “doğru değil” şeklinde cevapladı. Yanıtlar, ilahiyat fakültesi öğrencilerin dini gruba katılmasının, okul arkadaşları tarafından olumlu karşılanmadığı şeklinde yorumlandı.

Etiketler :