İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge
İçişleri Bakanlığı, 81 valiliğe “tam kapanma” dönemine ilişkin Seyahat İzin Belgesi konulu ek genelge gönderdi.

Gönderilen genelgeye göre, görevli kamu personeli ile sporcular, hakem, temsilci gözlemciler görev belgeleri ile şehirler arası seyahat yapabilecekler. Bu kişilerin toplu taşıma ile şehirler arası seyahatlerinde görev belgeleri geçerli olacak ve ayrıca izin belgesi şartı aranmayacak.

Genelge kapsamında; zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin yanı sıra profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve hakem, gözlemci, temsilci vb. görevlilerin her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak. Bu kişilerden ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek.

Uçak, tren, otobüs vb. toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme veya firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrol yapılacak. Kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanacak.

Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde şartları karşılayan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerinin şehirlerarası seyahatlerine izin verilecek ve seyahat izin belgesi istenmeyecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

 

Etiketler :