Halk TV Canlı Yayın
Hediye kabul etme sınırı için yasa teklifi
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Yolsuzlukla Mücadele Yasası'nda düzenlenen "hediye kabul etme" sınırı için Meclis Başkanlığına yasa teklifi sundu.

CHP Antalya milletvekili Çetin Osman Budak, Yolsuzlukla Mücadele Yasası'nda belirtilen,1990'da düzenlenen miktarın "kayırmacılığı önleme" hedefinden uzak olduğunu belirtti.

Meclis Başkanlığına verilen teklifte, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasasının 3’üncü maddesinde geçen "on aylık net asgari ücretin toplamını aşan" hükmündeki 'on' ifadesini 'bir' olarak değiştirilmesi için sundu.

Demokratik ülkelerdeki uygulama örneklerini veren Budak'ın açıklaması şöyle:

“Yolsuzlukla Mücadele Yasasına göre kamu görevlileri, aylık net asgari ücretin 10 katına kadar olan hediyeleri kurumlarına teslim etmek zorunda değiller. Yani bakanlar, milletvekilleri ve kamu görevlileri, değeri 16 bin liraya kadar olan hediyeleri sahiplenebiliyorlar. Bu miktar, kamuda saygın bir etik sistemin oluşturulmasına da engel oluşturuyor. Öte yandan ülkede milyonlarca emekçiye o asgari ücretle bir ay boyunca kiranızı ödeyin, mutfak masrafınızı karşılayın, çocuklarınınız ihtiyaçlarını giderin diyorsunuz ama kamu görevlilerine hediye kabul etme sınırını 10 asgari ücret olarak belirliyorsunuz. Neresinden bakarsanız bakın kabul edilir bir durum değildir.”

Osman Budak, bu durumun uluslararası kurumlarca da tespit edildiğini, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin Türkiye’ye yönelik özel raporlarında yasanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgularken şunları da ekledi: “Kapsamlı bir Etik Yasası yürürlüğe girinceye kadar uygulanabilir ve toplumda karşılığı olan bir 'hediyeleşme' şartı oluşturulmalıdır. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, milletvekilleri ve kamu görevlileri için öngörülen hediyenin limiti 'bir aylık asgari ücrete' indirilmeli ve tüm devlet görevlileri için bir etik çıta konulmalıdır" dedi.