Halk TV’nin ekranının kararmasına bir mahkeme daha "dur" dedi

Halk TV’nin ekranının kararmasına bir mahkeme daha "dur" dedi
Ankara 7. İdare Mahkemesi de Halk TV’ye verilen ceza için yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in Halk TV’ye verilen 5 günlük ekran karartma cezasının durdurulması için Ankara 7. İdare Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Mahkeme, Basın Konseyi’nin başvurusunun ardından yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

Mahkeme kararında, “Yürütmenin durdurulması isteminin bağlantı hakkında verilen kararın kesinleşip Mahkememizce yeniden bir karar verilinceye kadar geçici olarak kabulüne, bu kararın tebliğini izleyen 7 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 11/08/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” denildi.

RTÜK’ün kararını, Üst Kurulun CHP kontenjanından seçilen üyeleri İlhan Taşçı, Onur Konuralp ve Halk TV avukatları da yargıya taşımış, mahkemeler her iki başvuru hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

 

Etiketler :