Gazeteciye 'Sezen Aksu' davası emsal oldu

Radikal yazarı Baskın Oran, Today's Zaman genel yayın müdürü Bülent Keneş'in attığı tweet ile Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası ile yargılanıp mahkum olduğu davanın bilirkişi raporunu köşesine taşıdı.Radikal yazarı Baskın...

Yayınlanma:
Güncelleme: 00 0000 00:00
Gazeteciye 'Sezen Aksu' davası emsal oldu

Radikal yazarı Baskın Oran, Today's Zaman genel yayın müdürü Bülent Keneş'in attığı tweet ile Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası ile yargılanıp mahkum olduğu davanın bilirkişi raporunu köşesine taşıdı.

Radikal yazarı Baskın Oran, Bilirkişi'nin raporunda, Keneş'in tweetinin Erdoğan'ı kastederek atıldığını ileri sürerken, "Minik Serçe" denildiğinde nasıl Sezen Aksu kastediliyorsa... cümlesine yer verildiğini, ancak tweette kullanılan "rezil" sözcüğünü düşününce asıl bilirkişinin ve mahkemenin Erdoğan'a hakaret ettiğini ileri sürdü.

İşte Baskın Oran'ın yazısından çarpıcı bir bölüm:

Today’s Zaman’ın genel yayın müdürü Bülent Keneş, fazla heyecanlı bir zat olduğu anlaşılıyor, şöyle bir tweet atıyor: “Bu rezilin muhterem annesi iyi ki bu günleri görmeden vefat etmiş de, nasıl bir evladı olduğunu görme ve kahrolma zulmünden kurtulmuş”. Metin bu.

Erdoğan’ın avukatı dava açıyor, şikayet dilekçesi s. 3’te şöyle diyor: “Şüphelinin tviti sonrası tüm kamuoyu muhatabın müvekkil [R. T. Erdoğan] olduğunu anlamıştır.” Aman yarabbi!

Keneş ifadesinde, “’Rezil’ sıfatını şikayetçinin niye üzerine alındığını algılamadığını” belirtiyor. Mahkeme bilirkişiye gidiyor. “Hukukçu Bilirkişi İbrahim Demircioğlu”nun raporu şöyle:

“Hakaret suçunun varlığı için mağdurun isminin mutlaka söylenmiş, isnadın açıkça belirtilmiş olması gerekmez; önemli olan mağdurun belirli veya belirlenebilir olmasıdır (…) Örneğin, ‘şarkıcı minik serçe’ ifade ile Sezen Aksu’nun kastedildiğinde kimsenin tereddüdü olmayacağı aşikardır. Sanığın kastının sayın başbakan olmadığı (…) bir başkasının olduğu ya da ortaya söylenmiş bir söz olduğunu gösterir bir durum söz konusu değildir” (s. 4).

Ve oradan devam ediyor: “Zira sayın başbakanın belirtilen tarihten önce vefat etmiş validesi için sanık ‘muhterem valideleri’ demek suretiyle muhatabının sayın başbakan olduğunu izhar etmiştir”. Yani Erdoğan’ın annesinin vefat etmiş olması suç için kanaat oluşturuyor!

ERDOĞAN'A KİM HAKARET ETMİŞ OLUYOR BU DURUMDA?

Eğer ben, mahkeme tarafından Bülent Keneş’in 21 aya mahkum edilmesine sebep olan bu inanılmaz bilirkişi raporunu ve buna dayanarak verilen mahkumiyet kararını doğru anladıysam, bilirkişi İ. Demircioğlu’nun ve ayrıca mahkumiyet isteyen mahkeme savcısı ile mahkumiyet veren yargıcın, zamanın başbakanı R. T. Erdoğan’a hakaretten mahkum edilmesi gerekiyor. Çünkü “rezil” sıfatının Erdoğan için kullanıldığına karar vermişler.

Bu nasıl iş yahu? Ne demek, minik serçe Sezen Aksu ve Erdoğan? Şaka mı bu? Böyle bir şey olabilir mi? Neredeyiz acaba; Afrika’daki Yukarı Volta desem, Yukarı Volta’ya hakaret olacak.