Entegrasyon Ne Demektir?

Entegrasyon Ne Demektir?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in mülteci politikasına yönelik açıklamasında “Entegrasyon politikamız yok” dedi. Peki nedir bu entegrasyon politikası?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sığınmacı politikasına değindiği konuşmasında “CHP'nin sığınmacı politikası, sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmeleri üzerine. Entegrasyon politikamız yok." ifadelerine yer verdi. Peki entegrasyon nedir, entegrasyon politikası ne anlama gelir?

s-21b97c30cdca9a0a8337267b37d56bd7c91f613f.webp

ENTEGRASYON NE DEMEK?

Entegrasyon en yalın hali ile 'bütünleşmek, uyum sağlamak' anlamına gelmektedir. Türkiye'ye yerleşen Suriyelilerin entegrasyon süreçleri; haklara erişimleri ve göç alan toplumun bireylerinin mültecileri topluma dahil ederek, mülteciler ile birlikte karar alma mekanizmalarını geliştirmesini kapsıyor.

f2pcnvgjs27xdoozxwk09r47pxw2p5ud.jpg

ENTEGRASYON POLİTİKASI NE ANLAMA GELİR?

Küresel bir sorun haline dönüşen iltica sorunu ile ilgili en sağlıklı çözüm yolunun mültecilerin ikamet ettikleri ülkelerine kendi istekleriyle geri dönmeleri olduğu yorumu, yaygın bir değerlendirme olurken 2018 yılında yaklaşık 600.000 ilticacının, ikamet ettiği ülkeye geri döndüğü ancak ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkeye iltica eden kişi sayısının ikamet ettiği ülkeye geri dönen kişi sayısının çok üzerinde kaldığı kaydedilmiştir.

goc-1.webp

Mülteci entegrasyon süreci, mültecilerin iltica ettikleri ülkenin hukuki, iktisadi, içtimai bir parçası haline dönüştüğü bir süreci kapsarken bu sürecin mesuliyeti gerek iltica edilen ülkenin gerekse mültecilerin omuzlarında taşınmaktadır. Son 10 yıl içerisinde 1 milyondan fazla mültecinin küresel boyutta iltica ettiği görülürken mültecilerin iltica ettiği ülkenin vatandaşlığına geçmesi de bu çözüm yolunun bir sonucu olarak beraberinde ortaya çıkan bir patronaj olarak gelişmiştir.

Entegrasyon politikası ise göçmenlerin toplumdaki hak ve hürriyetleri konusunda vatandaşlarla eşit konumda olmasını öngörmekte ve günümüzde evrensel düzeyde kabul gören çözümler sunmaktadır.