Doğu'nun Tarım Kâbusu: Meyve ve Sebze Üretimi Yetersiz Kaldı!

Doğu'nun Tarım Kâbusu: Meyve ve Sebze Üretimi Yetersiz Kaldı!
Ülkemizin tarım ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Doğu Anadolu Bölgesi’nde bitkisel üretim yetersiz kaldı. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Eylem Planı’nda elde edilen verilere göre yükseltinin daha düşük ve meyve sebze üretiminin yetersiz olduğu tespit edildi.

Ülkemizin önemli tarımsal üretim alanlarına sahip olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde bitkisel üretim karnesi zayıf geldi. DAP Eylem Planı'nda bölgenin diğer illerine kıyasen yükseltinin daha düşük ve meyve, sebze içecek ve baharat üretiminin yetersiz olduğu tespit edildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde meyve, içecek ve baharat bitkileri ile sebze üretiminin yeterli seviyede olmadığı tespit edildi.

Dört nesilden bu yana geleneksel yöntemlerle üretim yapılan bölge zamana ve teknolojiye direniyor.

Coğrafi ve iklim şartları sonucunda kısıtlı olan tarımsal ürün çeşitliliği ve veriminin yanı sıra, tarımsal arazi varlığının çok küçük parçalar halinde kullanılıyor olması da üretimi olumsuz etkiledi.

DOĞU'NUN BİTKİSEL ÜRETİM KARNESİ YETERSİZ

dogunun-bitkisel-uretim-karnesi-zayif-geldi-meyve-sebze-icecek-ve-baharat-uretimi-yetersiz-17192312655777-2.jpg

Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım sektöründeki üretkenlik ve verimlilik azaldı.

DAP Bölgesinde üretilen bitkisel ürünlerin toplam tarım alanı içindeki payına bakıldığında en yüksek oran yüzde 42 ile tahıllara ait oldu.

Diğer bitkisel ürünler (yem bitkileri, endüstri bitkileri ve tıbbi bitkiler) yüzde 25 olarak gerçekleşti.

MEYVE, BAHARAT BİTKİLERİ VE SEBZE ÜRETİMİ YETERSİZ

Bölgede en düşük oranda üretilen ürünler ise, meyve, içecek ve baharat bitkileri ile sebzeler oldu.

Kişi başına düşen bitkisel üretim değerine bakıldığında 2013 yılından 2019 yılına kadar bölgedeki tüm illerde artış sağlandı.

dogunun-bitkisel-uretim-karnesi-zayif-geldi-meyve-sebze-icecek-ve-baharat-uretimi-yetersiz-17192312656914-3.jpg

2013 yılında en yüksek değer Erzincan ilinden elde edilirken; 2019 yılında Sivas ilinden elde edildi.

Bitkisel üretim değerleri açısından Malatya en fazla katma değer üreten il oldu. Malatya'da meyve üretiminin baskın olduğu tespit edildi.

Türkiye içindeki en yüksek paya sahip olan ürün kayısı ve korunga oldu. Ardından yonca, domates ve fiğ üretimi geldi.

Malatya ve Elazığ illeri bölgenin toplam kurulu meyve bahçesi alanının yüzde 74,6'sına sahip olarak analiz edildi.

Bölgenin sebze üretiminin ise kısıtlı olduğu aktarıldı.