DİYANET'İ SARSAN CİNSEL İLİŞKİ SORUŞTURMASI

DİYANET'İ SARSAN CİNSEL İLİŞKİ SORUŞTURMASI
Denetim Gözetim ve Rehberlik Ekibi Başkanlığı’nca, dönemin Teftiş Kurulu Başkanı Mahmut Sevgili’nin başkanlığında bir ekip tarafından hazırlanan “Denetim Raporu”nda, ihram yasağı uygulayan 16 hacı adayının “cinsel...

Denetim Gözetim ve Rehberlik Ekibi Başkanlığı’nca, dönemin Teftiş Kurulu Başkanı Mahmut Sevgili’nin başkanlığında bir ekip tarafından hazırlanan “Denetim Raporu”nda, ihram yasağı uygulayan 16 hacı adayının “cinsel ilişkiye girip girmediklerinin müfettiş marifetiyle tespiti” istendi. Diyanet, Şubat 2010 tarihli rapor konusunda Sözcü’nün sorularına, “Bu hususi bir mesele. Bu yüzden herhangi bir işlem yapılmadı” yanıtını verdi.

“Cinsel ilişkiye girmiş mi, tespit edin”

Diyanet’in işleme aldırmayıp rafa kaldırdığı öğrenilen rapora göre olay şöyle gelişti. Hacda kafile başkanı olarak görevlendirilen Gemlik İlçe Vaizi S.K.’nın yönlendirmesi üzerine 16 hacı adayı hac için ihrama girdikten sonra “tavaf ve say” yaptılar, ardından tıraş olup ihram elbiselerini çıkardılar ve dikişli elbiselerini giydiler. Bunun “ihram yasağı” kapsamına girdiği tartışmaları üzerine Fetva ve İrşat Ekibi Başkanlığı’ndan görüş talep edildi.

Gelen yazılı yanıtta, anılan hacı adaylarının “saydan sonra tıraş olmak ve ihram elbiselerini çıkarıp günlük elbiselerini giymek suretiyle iki ihram yasağı işlemiş oldukları, bu sebeple Şafii Mezhebi’nin görüşleri doğrultusunda her bir hacı adayının 70’er Riyal fidye ödemelerinin gerektiği” belirtildi. Bu hacıların fidyelerini ödeyip ödemedikleri ve “ihram yasağı çiğnendikten sonra neler yaptıkları” konusunda bilgi alınamadığı vurgulanırken, bunun Başkanlık soruşturmasıyla tespit edilmesi istendi.

Raporun bu konudaki ifadesi şöyle:

“İhram yasaklarını çiğneyen hacıların tespiti, ödemeleri gereken 70’er SAR (Suudi Riyali) fidyenin denip-ödenmediği, bu hacıların 24.11.2009 tarihi saat 15:00 sularında ihram elbiselerini çıkarmaları ile ertesi gün tekrar ihram elbiselerini giymeleri arasında geçen zaman diliminde (Arafat vakfesini yapmadan önce cinsel ilişkiye girmek gibi) başka ihram yasaklarını çiğneyip çiğnemedikleri hususlarının Başkanlık müfettişleri marifetiyle incelettirilmesinin, yapılacak dini ve idari tespit ve teklifler muvacehesinde işlem tesis edilmesi”