Dışişleri Bakanlığı'nın Merkez Teşkilatında Yeni Yapılanma

Dışişleri Bakanlığı'nın Merkez Teşkilatında Yeni Yapılanma
''Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'' ile Dışişleri Bakanlığı'nda yeni bir yapılanmaya gidildi. Yedi genel müdür ve 24 genel müdür yardımcısı kadrosu ihdas edilerek Türkiye'nin dış ilişkilerinin genişlemesi ve güçlü diplomatik ağını yansıtacak bir merkezi yapılanma oluşturuldu.

"Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında yeni yapılanmaya gidildi. Kararname ile yedi genel müdür ve 24 genel müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi. Türkiye'nin dış ilişkilerinin genişlemesi, her coğrafyada temsilcilik olması ve güçlü diplomatik ağı yansıtacak bir merkezi yapılanma öngörüldüğü belirtildi.

"Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Karnamesi'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar ile Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatındaki kadrosunda değişikliğe gidildi. Buna göre; Bakanlık'taki Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanı ve Tercüme Dairesi Başkanı kadrosu iptal edilirken, yedi genel müdür ve 24 genel müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

Karar ile Türkiye'nin dış ilişkilerinin genişlemesi, her coğrafyada temsilcilik olması ve güçlü diplomatik ağı yansıtacak bir merkezi yapılanma öngörüldüğü kaydedildi. Türkiye'nin bölgesinde ve ötesinde refah, istikrar ve güvenliği genişletmek, ülkenin menfaatlerinin yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşların hak ve çıkarlarının etkili bir şekilde korunması hedeflendiği bildirildi. Genel müdürlük sayısının arttırılmasının yanı sıra; Amerika ile Latin Amerika Genel Müdürlükleri ayrılırken, İran ve Irak'ı Güney Asya Genel Müdürlüğü'nden ayrılarak "İran-Irak Genel Müdürlüğü" oluşturuldu. Ayrıca, "Orta Asya ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Müdürlüğü" kuruldu.

Genel Müdürlük içindeki birimlerde de düzenlemeler yapıldı. Buna göre; doğal afetler ve salgınlarla ilgili ikili konuların eşgüdümü, Türkiye'ye gelecek ve Türkiye'den gidecek insani yardımları koordine edecek "İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğü" kuruldu. Enformasyon Genel Müdürlüğü, "Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğü" olarak yeniden düzenlenirken, Bakanlık Sözcülüğü ise "Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim"den ayrı bir yapı olarak düzenlendi.

Türkiye'nin yürüttüğü arabuluculuk çalışmaları için "Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü" oluşturuldu. İkili siyasi işlerden sorumlu Genel Müdürlükler'in ismi ise "İkili İlişkiler Genel Müdürlükleri" olarak değiştirildi.

"Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü ile Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü" işlemlerinin gözden geçirildiği ve vize ile göç işlemlerinin tek bir Genel Müdürlüğün sorumluluk alanında olacak şekilde yapılandırıldığı kaydedildi.

Küresel düzeyde yaygınlaşan bilim diplomasisinin kurumsallaştırılması amacıyla "Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü" oluşturuldu.

Kaynak:ANKA

Etiketler :