Dehşetin Boyutu Meteoroloji Haritasında!

Dehşetin Boyutu Meteoroloji Haritasında!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Şubat 2024 kuraklık haritasını yayınladı. Haritaya göre Türkiye'nin neredeyse yüzde 80'i Şubat'ta şiddetli kuraklık yaşadı. Meteoroloji şiddetli kuraklığı 'acil durum' olarak tanımlıyor.

Şubat 2024, Türkiye genelinde yağışsız geçti. Soğuk ve kuru hava ülke genelinde hakim olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık haritası dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

thumbs-b-c-3ffcacd3d80aff07a68a7fb5cdc91fbc.jpg

Haritaya risk olmayan yerler Burdur, Isparta, Adıyaman, Malatya, Elazığ,Tunceli, Şanlıurfa. Karaman, Mersin, Gaziantep, Tunceli ve Bingöl'ün yarısında ise risk yok.

'ACİL DURUM'

Haritaya izlenmeye başlaması gereken hafif kurak alanlar en düşük seviyede. 'Acil durum' olarak tanımlanan 'şiddetli kurak' haritada kahverengi olarak gösteriliyor. Haritaya bakıldığın kahverengi alanların ülkenin neredeyse yüzde 80'ininde etkili.

1-001.png

KURAKLIK NEDİR?

Meteoroloji kuraklığı yağışların 'normal' seviyenin altına düşmesi olarak tanımlıyor. MGM'nin sitesinde yer alan 'Kuraklık nedir?' sorusunun yanıtı şöyle:

Yağışların kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu arazi ve su kaynaklarını olumsuz etkilenmesi ve hidrolojik dengede bozulmalara sebep olan doğal olay (BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi)

thumbs-b-c-9a620d7e2df282a9eeb4741c5cb57392.jpg

Nasıl Tanımlanır?

Frekans

Şiddet

Süre

Etki Alanı

thumbs-b-c-2b6708b030a65bf3b37a8d92d01ed1ec.jpg

ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

Başlangıç ve bitişinin belirsiz oluşu

Kümülatif artması

Aynı anda birden fazla kaynağa etkisi

Ekonomik boyutunun yüksek olması

KURAKLIĞIN EKONOMİK ETKİLERİ

Üründe Kayıp

Süt ve Çiftlik Hayvanları Kaybı

Kereste Üretiminde Kayıplar

Balık Üretiminde Kayıplar

Ulusal Büyümede Kayıp

Ekonomik Gelişmede Gecikme

thumbs-b-c-4fe8719692ba422c81071a792d58d109.jpg

Yiyecek üretiminde düşüş

Yiyecek stoklarında azalma

Finansal kaynak bulmada zorluk (Kredi riski)

Nehir ve kanalların denizciliğe olan katkılarında kayıp

Yeni ve ilave su kaynaklarının geliştirilmesindeki pahalılık

Suyun taşınmasındaki pahalılık

Çiftçi gelirlerinde kayıplar

Eğlence iş alanlarında kayıplar

Enerjide kaynak azalması

Tarımsal üretimin direkt bağlı olduğu endüstrilerde kayıplar

Üretimdeki düşüşe bağlı işsizlik

Hükümetlerin vergi gelirinde kayıplar

KURAKLIĞIN ÇEVRESEL ETKİLERİ

Toprakta su ve rüzgar erozyonu

Balık alanlarına zarar

Bitki alanlarına zarar

Suyun kalitesine etki

Hayvan kalitesine etki

Hayvan doğal yaşam alanlarına etki

KURAKLIĞIN SOSYAL ETKİLERİ

Yiyecek kıtlığı

Yoksullukta artış

Göç Sosyal huzursuzluk

Kırsal alanlardaki yaşam seviyesinde düşüş

Etiketler :