Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesinde Saray ve TBMM kapsam dışı bırakıldı

Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesinde Saray ve TBMM kapsam dışı bırakıldı
Kamuda birden fazla yerden maaş alanlar gündeme gelirken, iktidar 'tasarruf' genelgesi yayımladı. Geçen yıla göre bütçesi yüzde 28.1 artan Cumhurbaşkanlığı, kamudan tasarruf etmesini isterken, Cumhurbaşkanlığı ile Meclis kapsam dışı bırakıldı.

Genelge, bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanmasına karşın Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği kapsam dışında tutuldu. Yani Cumhurbaşkanlığı ile Meclis bu tasarruflara uymak zorunda olmayacak.

Ortak alım yapılacak

Genelgede, kurum ve kuruluşların kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunmayacağı, ihale şartname ve sözleşmelerine alım konusuyla ilgisi olmayan unsurları dahil etmeyeceği savunuldu. Hizmet alımları bütçedeki en büyük gider kalemlerinden birisini oluştururken, genelgede “ortak alım yapılacağı” belirtildi.

Genelgeye göre ise kamuya yurtiçi ve yurtdışında hizmet binası, lojman alımı, kiralaması, inşaatı yasaklandı. Kamuda “kreş” için de arsa satın alma, kamulaştırma, inşaat yasağı eskiden olduğu gibi yine devam ettirildi. Oysa sendikalar kamu personeli için yıllardır daha fazla kreş talep ediyordu.

Yeni taşıt alınmayacak ama Cumhurbaşkanlığı 47 taşıt aldı 

Genelgeye göre, acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da tasfiye edilecek. Oysa Cumhurbaşkanlığı’na bu yıl toplam 47 taşıt daha alınıyor. 

Belediye başkanları ulaşım şartı

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Yabancı menşeli taşıt edinilmeyeceği belirtilen genelgede bir istisna getirildi. Taşıt cinslerinde “en az iki marka tarafından yerli menşeli üretimi olmayan taşıtlar” hakkında bu kural uygulanmayacak. Belediye başkanları ikametgâhları ile görev yerleri arasında sadece sabah-akşam geliş ve gidişleri için hizmet aracı olarak kurumların mevcutlarında bulunan binek veya “station wagon” tipi taşıtlardan yararlanabilecek.

Cep telefonu tahsis edilen makamlar 

Cep telefonları sadece cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organları başkanları, valiler ve belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu görevlilerde olacak. Cep telefonu tahsis edilen makamların listesi kamuda Cumhurbaşkanlığı’na, belediyelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilecek.

Günlük gazete alımı 

Kamuda “basını izleme ile ilgili birimler ve kütüphane dokümantasyon merkezleri” hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak. Kamuda sık sık “tanıtım dergileri” yayımlanırken, genelgede bundan böyle idare faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınların basılmayacağı belirtildi. 

Memur alımı olmayacak

Son dönemde kamuya neredeyse bütün alımları “sözleşmeli” yapan iktidar, kadrolu personel alımını sınırlandıracak. Yasadan doğan mecburi yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet genişlemesi ve yeni bir teşkilat biriminin kurulması halleri hariç olmak üzere emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle meydana gelen azalma kadar yeni kadro ve pozisyon açılacak.