CHP'li Oran'dan YSK'ya İstanbul sorusu

CHP'li Oran'dan YSK'ya İstanbul sorusu

YSK’nın iptal kararının tarihe kara bir leke olarak geçeceğini söyleyen CHP'li Umut Oran YSK’yı, 4 yedek üyeyle karar almasının gerekçesini açıklamaya çağırdı.

CHP’li Umut Oran, Haziran 2015 seçimleri sonrasında hükümeti kurma görevinin CHP’ye verilmemesi, 16 Nisan 2017 referandumunda mühürsüz oyların da geçerli sayılması ve 31 Mart’ta İstanbul seçimlerinin iptal edilerek Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının elinden alınmasını anımsatarak 23 Haziran için uyardı.  

YSK’DAN YANIT BEKLEYEN 5 SORU

Oran, YSK'dan yanıt bekleyen 5 soru bulunduğunu belirtti: Bu vesileyle basın mensupları aracılığıyla YSK’ya şu soruları yöneltmek istiyorum: 

YSK’nın 6 Mayıs 2019’da aldığı ve 31 Mart seçimlerine sivil darbe anlamı taşıyan 2019/4219 sayılı kararı için neden 11 üye (7 ASIL + 4 YEDEK ÜYE) biraraya gelerek toplandı?

YSK’nın asıl üyelerinde eksiklik yoksa sadece 7 asıl üye ile birlikte toplanıp karar alması gerekmiyor muydu? YSK’da kararların; toplantıya katılmış olan asıl üyeler ile hastalık gibi zorunlu nedenlerle toplantıya gelemeyen asıl üyenin yerine katılacak sınırlı sayıda yedek üye ile birlikte alınması gerekmiyor mu?

YSK’nın karar alma yeter sayısı salt çoğunluk olarak belirtilmiş olmasına rağmen asıl üyelerin tamamı toplantıda hazır olsa bile yedek üyeler karara katılabilir mi?

Yasalarda YSK’nın toplanma sayısına ilişkin herhangi bir hüküm var mıdır, varsa hangi mevzuatta bunlar düzenlenmiştir?

Sandık, ilçe ve il seçim kurullarında asıl üyeler gelmemişse ancak o zaman yedek üyelerle toplantıya katılıp kararda oy kullanabilmektedir. Alt kurullar için geçerli olan toplantı kuralları YSK’daki Üst Kurulu bağlamıyor mu? YSK Üst Kurulu, uygulama bütünlüğünün dışına çıkarak taşra teşkilatlarından bağımsız olarak farklı bir işleyişle karar alma yetkisi var mıdır?"