CHP'li Mürsel Alban: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne "Uğur Mumcu İletişim Fakültesi" kurulmalı

CHP'li Mürsel Alban: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne "Uğur Mumcu İletişim Fakültesi" kurulmalı
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Uğur Mumcu ile ilgili Meclis'e kanun teklifi sundu.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne "Uğur Mumcu İletişim Fakültesi" kurulması için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

Teklif şöyle:

"Uğur Mumcu, gazetecilik mesleğinde ortaya koyduğu değerlerle, yalnızca ülkemizde değil, dünyada da gazeteciliği bilgiye ve aynı zamanda etik bir zemine oturtan bir anlayışın öncülerindendir. Herhangi bir güç odağı, siyasi parti, oluşum ya da örgütlenmeden bağımsız biçimde, yalnızca gerçekleri yazmayı ve aktarmayı görev edinmiş Mumcu, gazetecilik anlayışıyla bugünkü nesillere de örnek olmaya devam etmektedir.

Uğur Mumcu ismi başlı başına bir gazetecilik okuludur. Onun yıllar önce yazdıklarını okuyan bugünkü kuşaklar, gazeteciliğin nasıl yapılması gerektiğini görebilir, öğrenebilirler. Gerçeğin kendisini değil, olaylar karşısında hakim sınıfların görüşünü aktaran, gerçeğin nasıl karartılacağının hesapları yapılan gazetelerin medyaya hakim olduğu günümüzde, Uğur Mumcu gerçeğe giden bir çıkış yolu, karanlık tünelin ucundaki ışıktır.  Karartılmaya çalışılan basının, aydınlanması için yakılan ilk mumdur…

Günümüzdeki gazeteciliğin, eldeki bol imkanlara rağmen yapılan yayınlarda ne kadar doyurucu ve gerçeği taşıdığı tartışmalıdır. Patronlarının ticari çıkarları için yalan haber yapmaktan zerre imtina etmeyen, siyasi iktidarın yanında saf tutmayı habercilik sanan, tek vasfı güçlüye yanaşmak olan yandaş gazetecileri gördükçe, Mumcu’ya bakarak gazeteci ne demektir unutmamaya çalışıyoruz.

“İnsan sadece konuştukları şeylerden değil, sustukları şeylerden de sorumludur…” diyen Mumcu, herkesin sustuğu anlarda gerçeği haykıran bir gazeteciydi. O haksızlık, adaletsizlik, eşitsizlik karşısında asla susmadı, korkmadı, geri adım atmadı.

“Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaz.” diyerek, gazetecilik mesleğinin temel ilkesini ortaya koymuştur.

Nüfusu hızla artan genelde Ege Bölgesi, özelde ise Muğla ilimizde taleplerin en önde gelenlerinden biri de üniversite sayısının artması, buna bağlı olarak da var olan fakülte ve bölüm sayısının çoğaltılması ve çeşitlendirilmesidir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversite’si bugün 20 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 16 meslek yüksekokulu, 47 araştırma ve uygulama merkezi ile 208.000 metrekare kapalı alan üzerinde 44.607 öğrencisi, 1608 öğretim elemanı ve 827 idari personeliyle hizmet veren bir üniversitedir. Coğrafi anlamda uzaklıkların ortadan kalkması, iletişimin sağlanmasında büyük bir artış yaşandığı, iletişimin hızlanmasına büyük bir katkı sağlandığı, iletişimin interaktif düzeyde bireylerin katılım sağladığı bir medyanın oluştuğu günümüzde Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bir İletişim Fakültesi kurulması gazetecilik mesleği açısından faydalı olacağı gibi, bölgenin yazılı, görsel ve internet medyasına da katkı sunacaktır.

Düşüncelerini, fikirlerini, görüşlerini hiçbir çıkar grubu, güç odağı, vs. için değiştirmeyecek, eğip bükmeyecek, 24 Ocak 1993 tarihinde öldürülen yürekli gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun gazetecilik anlayışını sürdürecek genç gazetecileri, basına kazandırmak amacıyla bu fakültenin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne kurulması için kanun teklifini sunmayı uygun gördük.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “Fen-Edebiyat Fakültesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Uğur Mumcu İletişim Fakültesi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."

Etiketler :