CHP'li Durmaz'dan tarımsal girdi fiyatlarının artışına tepki

CHP Tokat Milletvekili, TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz TUİK verilerine göre artan tarımsal girdi fiyatlarını değerlendirdi ve çiftçinin durumunun araştırılması için meclis araştırması açılmasını istedi.

Yayınlanma:
Güncelleme: 21 Nisan 2020 15:19
CHP'li Durmaz'dan tarımsal girdi fiyatlarının artışına tepki

Geçtiğimiz haftalarda TBMM Genel Kurulunda çiftçinin durumu, beklenen destekler ve üretimi arttırma yöntemleri konusunda defalarca söz alan Durmaz,  çiftçinin virüs ve artan girdi maliyetleri karşısındaki durumunun araştırılması için meclis araştırma önergesi verdi. 

Durmaz, “çiftçi - köylü, mazot ve yem desteği, tarımsal girdi fiyatlarında düşüş beklerken, tarımsal girdi fiyatlarının artması çiftçinin zor durumunu bir kez daha gözler önüne seriyor. “ dedi. 

"TÜİK verilerine göre, tarım girdi fiyatları 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.39 yükseldi. Üstelik en fazla artış, üretimin ana damarlarından biri olan yem fiyatlarında ve tohumluk ekim dikim malzemelerinde oldu! Coronavirüs salgınıyla üretemez hale gelen gelir kaynakları tamamen tükenen çiftçi, köylü ne yapsın? Nasıl üretsin? “ dedi

Durmaz; Fiyat Artışı Çiftçiyi Üretimden Koparıyor!

“Tarımsal girdi fiyatlarında en fazla artış yüzde 9.74 ile hayvan yemi, yüzde 10.66 ile malzemeler ve yüzde 14.03 tohum ve dikim materyali alt gruplarında gerçekleşti. Salgın boyunca gıda kriziyle karşılaşmamak için çiftçinin üretime devamını sağlamak, üreticiye, çiftçiye üretimde teşvikeler vermek, acil önlemler almak gerekmektedir.

Bugün çiftçilerimizin büyük bölümü üretimden çekilmiş durumda,  çiftçi son yirmi yılda 3,5 milyon hektar işlenebilir tarım arazisini ekmekten vazgeçti.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayısı 2003 yılında 2,8 milyon iken günümüzde bu sayı 2,1 milyona gerilemiştir. Yaklaşık 700 bin çiftçi son derece yetersiz olan tarım desteğini bile almayı bıraktı. Gerek üretim alanlarının daralması, gerekse çiftçi sayısındaki düşüş, tarımda bir üretim sorunu olduğunu açıkça göstermektedir."

Durmaz; “Tarımsal girdi fiyatları acilen düşürülmelidir”

Tarımda durum böyleyken; çiftçinin üretime devam etmesi için acil önlemler alınmalı, üretimi güçlendirecek olası bir gıda krizine karşı gerekenler yapılmalıdır. Tarım alanlarının, tarımsal üretimin, çiftçi sayısının, kırsal alan nüfusunun sürekli düştüğü bu süreçte, ülkemizi de yoğun olarak etkileyen coronavirüs salgınının eğer tedbir alınmazsa tarım sektörüne de telafisi mümkün olmayan yıkıcı etkileri olacaktır. 

Çiftçilerimizin tarım ürünlerini üretebileceği olanaklar güçlendirilmeli ve tüketicilerin de bu gıdalara uygun fiyatla ulaşması sağlanmalıdır. Tarımsal girdi fiyatları acilen düşürülmelidir. 

Coronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olarak tarım sektörünün desteklenmesi gerektiğini dile getiren Durmaz, bugün en büyük ihtiyacımız üretime güç katmaktır. Çiftçinin, köylünün üretime katılması için tarımsal girdi fiyatları acilen düşürülmeli, çiftçiye ek destekler verilmelidir. Üretimin ve kalkınmanın garantisi köylümüzdür, çiftçimizdir” dedi. Girdi fiyatlarının artışına tepki gösteren Durmaz, Anayasa’nın 98’inci maddesi ve

TBMM İçtüzüğü ‘nün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince;

Çiftçimizin yaşadığı mağduriyetlerinin ortaya çıkarılması, yaşadıkları sorunların detaylı olarak saptanması, geçimlerini sağlayabilmeleri, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, olası bir gıda krizine karşı önlem alınabilmesi, var olan gıda stoklarının tespit edilmesi konusunda bir eylem planı için gerekliliklerin araştırılması, herkese güvenceli ve yeterli gıda sağlanması yönünde eksikliklerin tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep etti.