CHP'den yurtdışındaki seçmenler için kanun teklifi

CHP'den yurtdışındaki seçmenler için kanun teklifi
CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 600 milletvekilinin 15’nin yurtdışı seçim çevresinden seçilebilmesini düzenleyen kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan teklifinde, Milletvekili Seçim Kanunu’nun 4. Maddesi’nde yurtdışı seçim çevresinin tanımlandığını belirterek, bu maddenin birinci fıkrasının şöyle değiştirilmesini istedi:

"Milletvekilli seçimi için yurtdışı ve her il bir seçim çevresidir. Yurt dışı seçim çevresi milletvekili sayısı 15’tir. İller çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde toplam milletvekili sayısından yurt dışı seçim çevresinin milletvekili sayısı çıkarıldıktan sonra her ile önce bir milletvekili verilir.”

Tezcan’ın teklifine göre yurtdışı oylar yurt içindeki seçim çevrelerine (illere) paylaştırılmayacak. Bu oylarla doğrudan yurtdışı seçim çevresinin milletvekilleri seçilecek. Her il gibi, yurtdışı seçim çevresinin adayları da ayrı olacak ve milletvekilleri bu adaylar arasından belirlenecek. Yurt dışında yaşayan seçmenleri kime oy vereceklerini önceden görecek ve ona göre oy verebilecekler. Buradan seçilen milletvekillerinin seçim çevresi yurt dışı olacağı için, kendi seçim çevrelerinin sorunlarını daha yakından takip edebilecekler. Yurttaşlar buradan seçilen milletvekillerine dertlerini doğrudan anlatabilecek, onlardan talepte bulunabilecek.

Tezcan kanun teklifinin gerekçesini şöyle açıkladı:

“Seçme ve seçilme hakkı Anayasal bir hak olup günümüzde kullanımının en yaygın şekilde sağlanması demokrasinin gereğidir. İlke olarak seçme hakkına sahip olanın seçilme hakkına da sahip olabilmesi bir gerekliliktir. Seçilme hakkını kısıtlayan özel haller dışında genel bir durumun varlığı ise hakkın özünü zedelemektedir. Yurt dışında yaşayan yurttaşları= genel seçimlerde oy kullanmaktadır. Kullandıkları oyun karşılığında ise bir temsil imkânı yoktur. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın temsiliyetinin sadece oy verme ile sağlanabilmesi mümkün değildir. Zira yurt dışı oyları, siyasi partilere ülke genelinde aldıkları oranda paylaştırılmaktadır. Bu durum o seçim çevresinde yaşayanların iradesinin tam yansımasını engeller bir hal oluşturmaktadır. Temsilde adalet ilkesi gereği olarak; yurt dışı seçim çevresi oluşturulmalı ve bu seçim çevresine Meclis'te temsil imkânı sağlanmalıdır. Bu itibarla kanun teklifi ile yurt dışında oy kullanan yurttaşlarımız temsil ve seçilme haklarını kullanabilecektir. Bu durum; yurt dışında artan yurttaş sayımız da dikkate alındığında kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu Kanun teklifiyle, yurt dışı seçim çevresi oluşturulmakta, milletvekili sayısının 600 olması ve 15' inin yurtdışı seçim çevresine ayrıldıktan sonra geri kalan 585 milletvekilinin yurt içinden seçilmesi amaçlanmaktadır."