Halk TV Canlı Yayın
CHP'den kanun teklifi: Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi kaldırılsın
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi için, "Kadın cinayetinin ‘iyi hal'i olmaz" dedi. Teklif yasalaşırsa kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi olmayacak ve zanlılar müebbetle yargılanacak.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi yaşanmaması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Tanal, “16 yıllık iktidarları döneminde kin ve nefret siyasetiyle suç istatistikleri ve kadın cinayetlerindeki artış dikkat çekmektedir. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için kadına yönelik işlenen cinayetlerde iyi hal indirimi kaldırılmalıdır” dedi.

Sürekli gündemde olan ve ülkenin kronik problemi haline gelen kadına şiddet, kadın cinayetlerinin önüne geçmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi sunuldu. Teklif yasalaşırsa kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi uygulanmayacak ve zanlılar müebbetle yargılanacak.

Tanal, konuya ilişkin şunları söyledi:

“5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 82’inci maddesinde yapılacak değişiklik ile sırf kadın saiki ile işlenen, kadın cinayetlerinin en aza indirgenmesi amaçlanmıştır. Anayasamızın 10’uncu maddesi ikinci fıkrasına göre; “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” Anayasamızın söz konusu ilkesi ile de bağdaşacak şekilde yapılması planlanan kanun değişikliği ile kasten öldürme suçunun sadece mağdurun kadın olması saiki ile işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması ve bu suça indirim nedenlerinin uygulanmaması amaçlanmıştır. Ülkemizde sırf kadın olduğu için bu suçun mağduru olan birçok kadın vatandaşımız vardır. Yaşanan bu elim olayların en aza indirgenmesi için kadın saiki ile işlenen cinayetlerde verilecek cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olması ve bu faillerin indirim nedenlerinden yararlanmalarına engel olunması için bu kanun teklifi hazırlanmıştır. Maalesef ki kadına şiddet artık daha belirgin ve saklanamayacak hal aldı. Kadın cinayetlerinin artışında kin ve nefret siyasetinin de payı büyüktür. Meclis’te, kamuoyu önünde, halkın gözü önünde kin ve nefret siyasetinin hâkim olması, vatandaşın gözünde kadın cinayetini olağanlaştırmakta, hırçın bir toplum yaratmaktadır. Kadın cinayetinin iyi hali olmaz, müebbetle yargılanmalıdır.”

MADDE-1 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 82’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kasten öldürme suçunun sırf kadın saiki ile işlenmesi halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suça karşı indirim halleri uygulanmaz.”

MADDE-2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE-3 Bu kanun hükümleri Cumhurbaşkanlığınca yürütür.